CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA

Obsługa Prawna Spółek Warszawa stanowi jedną ze specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych Cavere. Prowadzenie działalności gospodarczej nierozłącznie wiąże się z koniecznością przezwyciężania różnych trudności, w tym komplikacji natury prawnej. Im większa skala Państwa przedsięwzięcia biznesowego, tym problemy prawne mogą być bardziej skomplikowane i wielowątkowe. Brak odpowiedniej reakcji może stanowić poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy, a na to odpowiedzialny przedsiębiorca nie może sobie pozwolić.

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE oferuje profesjonalne i rzetelne usługi prawne na rzecz wszystkich przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. Pomagamy mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów prawnych i tworzeniu rozwiązań, które mają doprowadzić do zmniejszenia ryzyka występowania ich w przyszłości. Obsługujemy przedsiębiorców mających siedzibę w Warszawie, ale także w innych miastach w Polsce – przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – jak i stacjonarnie.

Obsługa Prawna Spółek Warszawy

Obsługa Prawna Spółek Warszawa – w czym możemy pomóc?

Korzystanie z pomocy prawników podczas prowadzenia działalności gospodarczej jest przejawem najwyżej troski o dobro całego przedsiębiorstwa. W ramach obsługi prawnej firm wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby z jednej strony rozwiązać problem prawny, a z drugiej przyczynić się do realizacji Państwa interesów gospodarczych. Minimalizujemy ryzyko skomplikowanych transakcji.

Obsługa prawna firm prowadzona jest przez doświadczonych prawników, którzy posiadają doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, czy prawa upadłościowego i naprawczego. Wszystkie czynności wykonujemy terminowo i rzetelnie, mając na uwadze specyfikę prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną spółek na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

Doradzamy naszym Klientom na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomagamy przy wyborze optymalnej formy prawnej jej prowadzenia, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta – mając na uwadze jego bezpieczeństwo w obrocie prawnym. Wspieramy klientów w bieżącym funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. Świadczymy usługi w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji korporacyjnych. Obsługę prawną w zakresie tego obszaru świadczymy przy współpracy z kancelarią notarialną.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • przygotowywanie umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych związanych z ich powstaniem, rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • wszelkie zmiany w okresie funkcjonowania spółek, m.in. zmiany osobowe w organach, zmiany umów spółek, sprzedaż udziałów, umarzanie udziałów, podwyższanie bądź obniżanie kapitału zakładowego, konwersja zadłużenia na udziały, transfery ogółu praw i obowiązków wspólników w spółkach osobowych;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek;
 • obsługa prawna przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • procesy łączenia, podziału i przekształcenia spółek;
 • tworzenie struktur holdingowych;
 • badania prawne przedsiębiorstw typu due diligence;
 • zastępstwo w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji publicznej;
 • likwidacja spółek i postępowania upadłościowe.

Kancelaria dba o bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców – Obsługa Prawna Spółek Warszawa

Obsługa prawna spółek Warszawa wiąże się także z koniecznością obrony interesów naszych Klientów na etapie postępowania sądowego. Usługi świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych CAVERE z Warszawy obejmują zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi w szerokim spectrum dziedzin prawa. Nasze wsparcie obejmuje ocenę stanu faktycznego i dostarczonych dokumentów pod kątem zasadności roszczeń, a także z punktu widzenia szans i ryzyk związanych z procesem sądowym oraz doboru właściwej taktyki procesowej.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, środków odwoławczych;
 • udział w rozprawach w trakcie całego postępowania;
 • negocjacje zmierzające do zawarcia ugody, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego toku;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

Oferujemy stałą lub doraźną obsługę prawną spółek – w zależności od Państwa potrzeb i preferencji biznesowych. W ramach stałej obsługi prawnej spółek przejmujemy na siebie rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych, na które napotkacie Państwo podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów: udzielamy bieżących porad prawnych, w formie pisemnej lub ustnej, przygotowujemy niezbędne dokumenty, prowadzimy windykację należności, a w razie potrzeby reprezentujemy Państwa interesy przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej w Polsce.

Doraźna obsługa prawna spółek sprowadza się do rozwiązania konkretnego problemu prawnego – w ramach jednorazowego pełnomocnictwa.

Na czym polega obsługa prawna spółek Warszawa?

Obsługa prawna spółek w Warszawie – w największym możliwym skrócie – polega na zabezpieczeniu prawnym wszystkich obszarów Państwa działalności. Kancelaria Radców Prawnych Cavere zajmie się wszystkimi formalnościami i podejmie niezbędne działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka występowania problemów prawnych w przyszłości.

Jeżeli jednak problemy prawne się pojawią – zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej się z nimi uporać. Państwa udział w sprawie zostanie sprowadzony do absolutnego minimum i będziecie mogli się skupić na prowadzeniu firmy, a nie na rozwiązywaniu problemów prawnych, które tylko będą odciągać Państwa myśli od głównego przedmiotu działalności.

Każdy przedsiębiorca może napotkać na swojej biznesowej drodze problemy prawne. Najważniejsze jest przy tym, aby szybko zareagować na pojawiające się problemy. Bierność w tym zakresie może okazać się bardzo kosztowna. Samodzielna próba rozwiązania problemów, jakkolwiek będzie czasochłonna, tak może okazać się nieskuteczna.

Powierzenie obsługi prawnej swojej spółki Kancelarii Radców Prawnych Cavere, to gwarancja rzetelnej pracy i zaangażowanego podejścia.

Dlaczego warto powierzyć obsługę prawną Spółki Kancelarii Cavere?

Jeżeli w Państwa firmie pojawiają się problemy prawne i nie macie czasu osobiście zajmować się wszystkimi formalnościami – obsługa prawna Spółek Warszawa świadczona przez Kancelarię Radców Prawnych Cavere jest dobrym rozwiązaniem.

W ramach wykonywanej praktyki zawodowej pomagamy również uporać się z konkretnym problemem prawny, na który napotkaliście Państwo podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Współpraca może mieć zatem charakter doraźny lub stały.

Obsługa Prawna Firm Warszawa

Pomoc w windykacji należności  i prowadzeniu spraw sądowych – w ramach obsługa prawna Spółek Warszawa

Przedsiębiorcy bardzo często potrzebują wsparcia prawnego w windykacji należności. Opóźnienia w płatności za produkty lub usługi mogą okazać się bardzo dużym problemem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Im szybciej wypracujecie Państwo odpowiednie schematy i strategię windykację należności, tym więcej pieniędzy uda się odzyskać – szybciej i efektywniej.

Pomoc prawna Kancelarii Radców Prawnych Cavere ma wielowątkowy i kompleksowy charakter. W szczególności możecie Państwo liczyć na:

– opracowanie strategii windykacji należności w Państwa firmie;

– wdrożenie procedur windykacyjnych;

– podejmowanie prób polubownego odzyskiwania należności, w szczególności poprzez sporządzenie i wysłanie wezwania od zapłaty sporządzonego przez radcę prawnego;

– podejmowanie działań w postępowaniu sądowym w celu uzyskania tytułu wykonawczego (w szczególności nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym);

– reprezentację prawną w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności;

– wsparcie prawne w toku postępowania egzekucyjnego.

Pomoc prawna w przekształceniach podmiotów gospodarczych

Oferujemy również kompleksową pomoc prawną w dokonywaniu wszelkiego rodzaju przekształceń. Jeżeli prowadzisz aktywność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki osobowej lub kapitałowej i z różnych względów chcesz dokonać przekształcenia – możemy Ci pomóc. Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Cavere przeanalizują Twoją sytuację i podpowiedzią Ci w jakiej formie prawnej najlepiej prowadzić Twoją działalność gospodarczą. Dołożymy wszelkich starań, aby forma prawna działalności gospodarczej w najlepszy możliwy sposób sprzyjała realizacji Twoich celów gospodarczych. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Rozumiemy potrzeby przedsiębiorców

Rozumiemy Państwa potrzeby i holistycznie spoglądamy na problemy prawne. Rozwiązania przez nas zaproponowane muszą z jednej strony prowadzić do rozwiązania problemu prawnego, a z drugiej do możliwie najpełniejszej realizacji Państwa celów biznesowych. W toku współpracy łączymy nasze doświadczenie w biznesie i w branży prawnej, aby ułatwić Państwu prowadzenie działalności gospodarczej i wyeliminować wszelkie przeszkody natury prawnej. 

Każdą sprawę prowadzi specjalista

Każdą sprawę z zakresu obsługi prawnej spółek Warszawa prowadzi specjalista – radca prawny, który posiada udokumentowane doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych problemów prawnych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i proponujemy rozwiązania, które z największym prawdopodobieństwem okażą się skuteczne. W trakcie trwania współpracy pozostajemy z naszymi Klientami w stałym kontakcie i na bieżąco informujemy o postępach w sprawie. Cenimy sobie transparentność, która leży u podstaw każdej dobrej relacji z Klientem. Zadbamy o bezpieczeństwo prawne Państwa firmy!

Obsługa prawna spółek Warszawa – jak skontaktować się z Państwa Kancelarią?

Kontakt z Kancelarią możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 9922 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Jeżeli zatem poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii Prawnej, która zajmuje się obsługą prawną spółek – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Na czym polega obsługa prawna spółek Warszawa?

Obsługa prawna spółek, w największym możliwym skrócie, polega na rozwiązaniu konkretnego problemu prawnego lub na stałym monitorowaniu i eliminowaniu ewentualnych komplikacji prawnych. Im większy zakres Państwa działalności gospodarczej, tym różne problemy prawne mogą występować częściej. Brak odpowiedniej reakcji może sprawić, że problemy prawne nabiorą na sile i będą negatywnie wpływać na kondycję przedsiębiorstwa. Samodzielna próba rozwiązania problemu prawnego - bez odpowiedniego doświadczenia i przygotowania merytorycznego - może okazać się nieskuteczna. Decydując się na nawiązanie współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Cavere z Warszawy możecie mieć Państwo pewność, że Waszą sprawą zajmie się radca prawny, który w przeszłości mierzył się z podobnymi problemami.

Jakie spółki obsługujecie?

W ramach obsługi prawnej spółek adresujemy swoje usługi do spółek osobowych i kapitałowych, to jest spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostych spółek akcyjnych. Jeżeli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą w formie jednoosobowej firmy - również znajdziecie w naszej Kancelarii odpowiednie wsparcie.

Jak wygląda współpraca z Kancelarią?

Obsługa prawna spółek może odbywać się na dwa sposoby, a mianowicie w ramach współpracy jednorazowej (doraźna obsługa prawna spółek) lub na podstawie umowy o stałą współpracę (stała obsługa prawna spółek). W tym pierwszym modelu współpracy podejmujemy niezbędne działania prawne zmierzające do rozwiązania konkretnego problemu prawnego. W ramach stałej obsługi prawnej spółek rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, na które napotkacie Państwo podczas prowadzenia biznesu. Pozostajemy w bieżącym kontakcie - w celu zabezpieczenia Państwa firmy.

Ile kosztuje obsługa prawna spółek?

Koszt obsługi prawnej spółek zależy przede wszystkim od modelu współpracy, na który się Państwo zdecydują. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania w przedmiocie zasad wynagrodzenia i jego wysokości - zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Jak skontaktować się z Kancelarią?

Kontakt z Kancelarią możecie nawiązać Państwo na trzy sposoby, a mianowicie telefonicznie pod numerami telefonu: 22 826 00 99, 22 826 15 78, za pośrednictwem poczty email: cavere@cavere.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdujące się na niniejszej podstronie lub w zakładce "Kontakt".

ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM WSPARCIE Z WIELU DZIEDZIN PRAWA - OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ POMOC PRAWNĄ.

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

PRAWO BUDOWLANE

Świadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...