CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA

Obsługa Prawna Spółek Warszawa stanowi jedną ze specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych Cavere. Prowadzenie działalności gospodarczej nierozłącznie wiąże się z koniecznością przezwyciężania różnych trudności, w tym komplikacji natury prawnej. Im większa skala Państwa przedsięwzięcia biznesowego, tym problemy prawne mogą być bardziej skomplikowane i wielowątkowe. Brak odpowiedniej reakcji może stanowić poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy, a na to odpowiedzialny przedsiębiorca nie może sobie pozwolić.

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE oferuje profesjonalne i rzetelne usługi prawne na rzecz wszystkich przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. Pomagamy mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów prawnych i tworzeniu rozwiązań, które mają doprowadzić do zmniejszenia ryzyka występowania ich w przyszłości. Obsługujemy przedsiębiorców mających siedzibę w Warszawie, ale także w innych miastach w Polsce – przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – jak i stacjonarnie.

Obsługa Prawna Spółek Warszawy

Obsługa Prawna Spółek Warszawa

Korzystanie z pomocy prawników podczas prowadzenia działalności gospodarczej jest przejawem najwyżej troski o dobro całego przedsiębiorstwa. W ramach obsługi prawnej firm wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby z jednej strony rozwiązać problem prawny, a z drugiej przyczynić się do realizacji Państwa interesów gospodarczych. Minimalizujemy ryzyko skomplikowanych transakcji.

Obsługa prawna firm prowadzona jest przez doświadczonych prawników, którzy posiadają doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, czy prawa upadłościowego i naprawczego. Wszystkie czynności wykonujemy terminowo i rzetelnie, mając na uwadze specyfikę prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną spółek na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

Doradzamy naszym Klientom na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomagamy przy wyborze optymalnej formy prawnej jej prowadzenia, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta – mając na uwadze jego bezpieczeństwo w obrocie prawnym. Wspieramy klientów w bieżącym funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. Świadczymy usługi w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji korporacyjnych. Obsługę prawną w zakresie tego obszaru świadczymy przy współpracy z kancelarią notarialną.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • przygotowywanie umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych związanych z ich powstaniem, rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • wszelkie zmiany w okresie funkcjonowania spółek, m.in. zmiany osobowe w organach, zmiany umów spółek, sprzedaż udziałów, umarzanie udziałów, podwyższanie bądź obniżanie kapitału zakładowego, konwersja zadłużenia na udziały, transfery ogółu praw i obowiązków wspólników w spółkach osobowych;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek;
 • obsługa prawna przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • procesy łączenia, podziału i przekształcenia spółek;
 • tworzenie struktur holdingowych;
 • badania prawne przedsiębiorstw typu due diligence;
 • zastępstwo w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji publicznej;
 • likwidacja spółek i postępowania upadłościowe.

Kancelaria dba o bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców – Obsługa Prawna Spółek Warszawa

Obsługa prawna spółek wiąże się także z koniecznością obrony interesów naszych Klientów na etapie postępowania sądowego. Usługi świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych CAVERE z Warszawy obejmują zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi w szerokim spectrum dziedzin prawa. Nasze wsparcie obejmuje ocenę stanu faktycznego i dostarczonych dokumentów pod kątem zasadności roszczeń, a także z punktu widzenia szans i ryzyk związanych z procesem sądowym oraz doboru właściwej taktyki procesowej.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, środków odwoławczych;
 • udział w rozprawach w trakcie całego postępowania;
 • negocjacje zmierzające do zawarcia ugody, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego toku;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

Oferujemy stałą lub doraźną obsługę prawną – w zależności od Państwa potrzeb i preferencji biznesowych. W ramach stałej obsługi prawnej spółek przejmujemy na siebie rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych, na które napotkacie Państwo podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów: udzielamy bieżących porad prawnych, w formie pisemnej lub ustnej, przygotowujemy niezbędne dokumenty, prowadzimy windykację należności, a w razie potrzeby reprezentujemy Państwa interesy przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej w Polsce.

Doraźna obsługa prawna spółek sprowadza się do rozwiązania konkretnego problemu prawnego – w ramach jednorazowego pełnomocnictwa.

Rozumiemy potrzeby przedsiębiorców

Rozumiemy Państwa potrzeby i holistycznie spoglądamy na problemy prawne. Rozwiązania przez nas zaproponowane muszą z jednej strony prowadzić do rozwiązania problemu prawnego, a z drugiej do możliwie najpełniejszej realizacji Państwa celów biznesowych. W toku współpracy łączymy nasze doświadczenie w biznesie i w branży prawnej, aby ułatwić Państwu prowadzenie działalności gospodarczej i wyeliminować wszelkie przeszkody natury prawnej. 

Każdą sprawę prowadzi specjalista

Każdą sprawę z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzi specjalista – radca prawny, który posiada udokumentowane doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych problemów prawnych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i proponujemy rozwiązania, które z największym prawdopodobieństwem okażą się skuteczne. W trakcie trwania współpracy pozostajemy z naszymi Klientami w stałym kontakcie i na bieżąco informujemy o postępach w sprawie. Cenimy sobie transparentność, która leży u podstaw każdej dobrej relacji z Klientem. Zadbamy o bezpieczeństwo prawne Państwa firmy!

Jeżeli zatem poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii Prawnej, która zajmuje się obsługą prawną spółek – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Na czym polega obsługa prawna spółek Warszawa?

Obsługa prawna spółek, w największym możliwym skrócie, polega na rozwiązaniu konkretnego problemu prawnego lub na stałym monitorowaniu i eliminowaniu ewentualnych komplikacji prawnych. Im większy zakres Państwa działalności gospodarczej, tym różne problemy prawne mogą występować częściej. Brak odpowiedniej reakcji może sprawić, że problemy prawne nabiorą na sile i będą negatywnie wpływać na kondycję przedsiębiorstwa. Samodzielna próba rozwiązania problemu prawnego - bez odpowiedniego doświadczenia i przygotowania merytorycznego - może okazać się nieskuteczna. Decydując się na nawiązanie współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Cavere z Warszawy możecie mieć Państwo pewność, że Waszą sprawą zajmie się radca prawny, który w przeszłości mierzył się z podobnymi problemami.

Jakie spółki obsługujecie?

W ramach obsługi prawnej spółek adresujemy swoje usługi do spółek osobowych i kapitałowych, to jest spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostych spółek akcyjnych. Jeżeli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą w formie jednoosobowej firmy - również znajdziecie w naszej Kancelarii odpowiednie wsparcie.

Jak wygląda współpraca z Kancelarią?

Obsługa prawna spółek może odbywać się na dwa sposoby, a mianowicie w ramach współpracy jednorazowej (doraźna obsługa prawna spółek) lub na podstawie umowy o stałą współpracę (stała obsługa prawna spółek). W tym pierwszym modelu współpracy podejmujemy niezbędne działania prawne zmierzające do rozwiązania konkretnego problemu prawnego. W ramach stałej obsługi prawnej spółek rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, na które napotkacie Państwo podczas prowadzenia biznesu. Pozostajemy w bieżącym kontakcie - w celu zabezpieczenia Państwa firmy.

Ile kosztuje obsługa prawna spółek?

Koszt obsługi prawnej spółek zależy przede wszystkim od modelu współpracy, na który się Państwo zdecydują. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania w przedmiocie zasad wynagrodzenia i jego wysokości - zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Jak skontaktować się z Kancelarią?

Kontakt z Kancelarią możecie nawiązać Państwo na trzy sposoby, a mianowicie telefonicznie pod numerami telefonu: 22 826 00 99, 22 826 15 78, za pośrednictwem poczty email: cavere@cavere.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdujące się na niniejszej podstronie lub w zakładce "Kontakt".

ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM WSPARCIE Z WIELU DZIEDZIN PRAWA - OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ POMOC PRAWNĄ.

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

PRAWO BUDOWLANE

Świadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...