CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA

OBSŁUGA PRAWNA FIRM WARSZAWA

Obsługa Prawna Spółek Warszawa stanowi jedną ze specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych Cavere. Prowadzenie działalności gospodarczej nierozłącznie wiąże się z koniecznością przezwyciężania różnych trudności, w tym komplikacji natury prawnej. Im większa skala Państwa przedsięwzięcia biznesowego, tym problemy prawne mogą być bardziej skomplikowane i wielowątkowe. Brak odpowiedniej reakcji może stanowić poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy, a na to odpowiedzialny przedsiębiorca nie może sobie pozwolić.

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE oferuje profesjonalne i rzetelne usługi prawne na rzecz wszystkich przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. Pomagamy mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów prawnych i tworzeniu rozwiązań, które mają doprowadzić do zmniejszenia ryzyka występowania ich w przyszłości. Obsługujemy przedsiębiorców mających siedzibę w Warszawie, ale także w innych miastach w Polsce – przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – jak i stacjonarnie.

Obsługa Prawna Spółek Warszawa

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O OBSŁUDZE PRAWNEJ SPÓŁEK?

NAPISZ DO NAS

Obsługa Prawna Spółek Warszawa – w czym możemy pomóc?

Korzystanie z pomocy prawników podczas prowadzenia działalności gospodarczej jest przejawem najwyżej troski o dobro całego przedsiębiorstwa. W ramach obsługi prawnej firm wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby z jednej strony rozwiązać problem prawny, a z drugiej przyczynić się do realizacji Państwa interesów gospodarczych. Minimalizujemy ryzyko skomplikowanych transakcji.

Obsługa prawna firm prowadzona jest przez doświadczonych prawników, którzy posiadają doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, czy prawa upadłościowego i naprawczego. Wszystkie czynności wykonujemy terminowo i rzetelnie, mając na uwadze specyfikę prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną spółek na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

Doradzamy naszym Klientom na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomagamy przy wyborze optymalnej formy prawnej jej prowadzenia, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta – mając na uwadze jego bezpieczeństwo w obrocie prawnym. Wspieramy klientów w bieżącym funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. Świadczymy usługi w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji korporacyjnych. Obsługę prawną w zakresie tego obszaru świadczymy przy współpracy z kancelarią notarialną.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • przygotowywanie umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych związanych z ich powstaniem, rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • wszelkie zmiany w okresie funkcjonowania spółek, m.in. zmiany osobowe w organach, zmiany umów spółek, sprzedaż udziałów, umarzanie udziałów, podwyższanie bądź obniżanie kapitału zakładowego, konwersja zadłużenia na udziały, transfery ogółu praw i obowiązków wspólników w spółkach osobowych;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek;
 • obsługa prawna przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • procesy łączenia, podziału i przekształcenia spółek;
 • tworzenie struktur holdingowych;
 • badania prawne przedsiębiorstw typu due diligence;
 • zastępstwo w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji publicznej;
 • likwidacja spółek i postępowania upadłościowe.

Kancelaria dba o bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców – Obsługa Prawna Spółek Warszawa

Obsługa prawna spółek Warszawa wiąże się także z koniecznością obrony interesów naszych Klientów na etapie postępowania sądowego. Usługi świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych CAVERE z Warszawy obejmują zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi w szerokim spectrum dziedzin prawa. Nasze wsparcie obejmuje ocenę stanu faktycznego i dostarczonych dokumentów pod kątem zasadności roszczeń, a także z punktu widzenia szans i ryzyk związanych z procesem sądowym oraz doboru właściwej taktyki procesowej.

W szczególności możemy Ci zaoferować:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, środków odwoławczych;
 • udział w rozprawach w trakcie całego postępowania;
 • negocjacje zmierzające do zawarcia ugody, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego toku;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

Oferujemy stałą lub doraźną obsługę prawną spółek – w zależności od Państwa potrzeb i preferencji biznesowych. W ramach stałej obsługi prawnej spółek przejmujemy na siebie rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych, na które napotkacie Państwo podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów: udzielamy bieżących porad prawnych, w formie pisemnej lub ustnej, przygotowujemy niezbędne dokumenty, prowadzimy windykację należności, a w razie potrzeby reprezentujemy Państwa interesy przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej w Polsce.

Doraźna obsługa prawna spółek sprowadza się do rozwiązania konkretnego problemu prawnego – w ramach jednorazowego pełnomocnictwa.

Na czym polega obsługa prawna spółek?

Obsługa prawna spółek w Warszawie – w największym możliwym skrócie – polega na zabezpieczeniu prawnym wszystkich obszarów Państwa działalności. Kancelaria Radców Prawnych Cavere zajmie się wszystkimi formalnościami i podejmie niezbędne działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka występowania problemów prawnych w przyszłości.

Jeżeli jednak problemy prawne się pojawią – zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej się z nimi uporać. Państwa udział w sprawie zostanie sprowadzony do absolutnego minimum i będziecie mogli się skupić na prowadzeniu firmy, a nie na rozwiązywaniu problemów prawnych, które tylko będą odciągać Państwa myśli od głównego przedmiotu działalności.

Każdy przedsiębiorca może napotkać na swojej biznesowej drodze problemy prawne. Najważniejsze jest przy tym, aby szybko zareagować na pojawiające się problemy. Bierność w tym zakresie może okazać się bardzo kosztowna. Samodzielna próba rozwiązania problemów, jakkolwiek będzie czasochłonna, tak może okazać się nieskuteczna.

Powierzenie obsługi prawnej swojej spółki Kancelarii Radców Prawnych Cavere, to gwarancja rzetelnej pracy i zaangażowanego podejścia.

Dlaczego warto powierzyć obsługę prawną Spółki Kancelarii Cavere?

Jeżeli w Państwa firmie pojawiają się problemy prawne i nie macie czasu osobiście zajmować się wszystkimi formalnościami – obsługa prawna Spółek Warszawa świadczona przez Kancelarię Radców Prawnych Cavere jest dobrym rozwiązaniem.

W ramach wykonywanej praktyki zawodowej pomagamy również uporać się z konkretnym problemem prawny, na który napotkaliście Państwo podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Współpraca może mieć zatem charakter doraźny lub stały.

Obsługa Prawna Firm Warszawa

Pomoc w windykacji należności  i prowadzeniu spraw sądowych – w ramach obsługa prawna Spółek Warszawa

Przedsiębiorcy bardzo często potrzebują wsparcia prawnego w windykacji należności. Opóźnienia w płatności za produkty lub usługi mogą okazać się bardzo dużym problemem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Im szybciej wypracujecie Państwo odpowiednie schematy i strategię windykację należności, tym więcej pieniędzy uda się odzyskać – szybciej i efektywniej.

Pomoc prawna Kancelarii Radców Prawnych Cavere ma wielowątkowy i kompleksowy charakter. W szczególności możecie Państwo liczyć na:

– opracowanie strategii windykacji należności w Państwa firmie;

– wdrożenie procedur windykacyjnych;

– podejmowanie prób polubownego odzyskiwania należności, w szczególności poprzez sporządzenie i wysłanie wezwania od zapłaty sporządzonego przez radcę prawnego;

– podejmowanie działań w postępowaniu sądowym w celu uzyskania tytułu wykonawczego (w szczególności nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym);

– reprezentację prawną w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności;

– wsparcie prawne w toku postępowania egzekucyjnego.

Prowadzenie sprawy przed organem egzekucyjnym

Windykacja należności to nie tylko działania na etapie polubownym i sądowym. Niekiedy bowiem zdarza się, że mimo uzyskania wyroku zasądzającego świadczenie w określonej wysokości, druga strona sporu nie jest skłonna dobrowolnie uregulować należności wobec Państwa firmy. Wówczas w ramach obsługi prawnej Państwa spółki skierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami i przygotujemy w Państwa imieniu wniosek egzekucyjny, który następnie wyślemy do zaangażowanego i możliwie skutecznego komornika sądowego. Będziemy monitorować przebieg postępowania egzekucyjnego – aż do momentu wyegzekwowania świadczenia. Proces windykacji należności obejmuje również etap postępowania egzekucyjnego. Szybkie i sprawne działanie – poparte doświadczeniem naszej Kancelarii – zwiększa szanse na odzyskanie Państwa pieniędzy. Brak konsekwencji w dochodzeniu należności pieniężnych może okazać się zgubny dla Państwa przedsiębiorstwa. Pomożemy stworzyć strategię działania, która zwiększy płynność Państwa firmy – z dochowaniem najwyższych standardów obowiązujących radców prawnych.

Pomoc prawna w przekształceniach podmiotów gospodarczych

Oferujemy również kompleksową pomoc prawną w dokonywaniu wszelkiego rodzaju przekształceń. Jeżeli prowadzisz aktywność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki osobowej lub kapitałowej i z różnych względów chcesz dokonać przekształcenia – możemy Ci pomóc. Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Cavere przeanalizują Twoją sytuację i podpowiedzią Ci w jakiej formie prawnej najlepiej prowadzić Twoją działalność gospodarczą. Dołożymy wszelkich starań, aby forma prawna działalności gospodarczej w najlepszy możliwy sposób sprzyjała realizacji Twoich celów gospodarczych. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Rozumiemy potrzeby przedsiębiorców – nasze usługi mają charakter kompleksowy

Rozumiemy Państwa potrzeby i holistycznie spoglądamy na problemy prawne. Rozwiązania przez nas zaproponowane muszą z jednej strony prowadzić do rozwiązania problemu prawnego, a z drugiej do możliwie najpełniejszej realizacji Państwa celów biznesowych. W toku współpracy łączymy nasze doświadczenie w biznesie i w branży prawnej, aby ułatwić Państwu prowadzenie działalności gospodarczej i wyeliminować wszelkie przeszkody natury prawnej. 

Każdą sprawę prowadzi specjalista – profesjonalny prawnik

Każdą sprawę z zakresu obsługi prawnej spółek Warszawa prowadzi specjalista – radca prawny, który posiada udokumentowane doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych problemów prawnych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i proponujemy rozwiązania, które z największym prawdopodobieństwem okażą się skuteczne. W trakcie trwania współpracy pozostajemy z naszymi Klientami w stałym kontakcie i na bieżąco informujemy o postępach w sprawie. Cenimy sobie transparentność, która leży u podstaw każdej dobrej relacji z Klientem. Zadbamy o bezpieczeństwo prawne Państwa firmy!

Obsługa Prawna Spółek Warszawa – Rozwiązywanie Sporów Z Kontrahentami

W trakcie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą spotkać się z różnymi problemami prawnymi, w tym z kwestiami spornymi z kontrahentami. Spory te mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak:

– realizacja umowy – np. niezgodne z umową wykonanie usługi lub dostawy, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania finansowego;

– odpowiedzialność odszkodowawcza – np. wyrządzenie szkody na majątku lub zdrowiu;

– nieuczciwa konkurencja – np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami o firmie;

– naruszenie dóbr osobistych firmy;

– naruszenie praw własności intelektualnej – np. kopiowanie produktów lub usług, bezpodstawne używanie znaków towarowych.

Rozwiązywanie sporów z kontrahentami może być trudnym i czasochłonnym procesem. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli świadomość swoich praw i obowiązków w tym zakresie. Niekiedy obsługa prawna spółek Warszawa będzie konieczna – z uwagi na chociażby skalę zjawiska i poziom skomplikowania sporów. W takiej sytuacji rozwiązywaniem sporów z kontrahentami zajmie się nasz radca prawny, który w przeszłości prowadził takie sprawy i posiada niezbędne doświadczenie.

Rodzaje sporów z kontrahentami można w zasadzie pogrupować na dwie kategorie, a mianowicie:

– spory sądowe – są to spory, które są rozstrzygane przez sąd;

– spory pozasądowe – są to spory, które są rozstrzygane w drodze negocjacji, mediacji lub arbitrażu.

Istotne znaczenie ma wybór sposobu rozwiązywania sporu. Oczywiście w sytuacji, gdy kontrahent wystąpił na drogę postępowania sądowego, to co do zasady należy tam prowadzić obronę. Nie oznacza to jednak, że nie ma już przestrzeni do wypracowania porozumienia.

Musicie Państwo bowiem pamiętać, że spory sądowe – w szczególności te skomplikowane i wielowątkowe – potrafią trwać wiele lat. Jako przedsiębiorcy macie świadomość, że będzie wiązać się to z kosztami, których poniesienia można uniknąć – decydując się na skorzystanie z polubownej drogi rozwiązywania sporów.

Wybór sposobów rozwiązywania sporów zależy od wielu czynników, takich jak:

– istota sporu – niektóre spory są skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy prawnej, dlatego warto je rozstrzygać przed sądem.

– wartość przedmiotu sporu – małe spory mogą (i co do zasady powinny) być rozstrzygane w drodze negocjacji lub mediacji. Te sposoby rozwiązywania sporów są znacznie tańsze i mogą szybciej przyczynić się do wypracowania korzystnego porozumienia.

– relacje z kontrahentem – jeśli przedsiębiorca chce zachować dobre relacje z kontrahentem, który z różnych powodów pozostaje w pewnym konflikcie z firmą, to powinien rozważyć polubowne rozwiązywanie sporów.

Negocjacje są najczęstszym sposobem rozwiązywania sporów z kontrahentami. Polegają one na rozmowach i wymianie korespondencji pomiędzy stronami w celu osiągnięcia optymalnego porozumienia. Negocjacje mogą być prowadzone samodzielnie lub z pomocą radcy prawnego.

Mediacja jest kolejnym sposobem rozwiązywania sporów. Mediator pomaga stron dojść do porozumienia. Nie jest on sędzią (ale posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne), a jego rolą jest wspieranie stron sporu w wypracowaniu rozwiązania, które będzie dla nich satysfakcjonujące.

Jeżeli negocjacje lub mediacje nie przyniosą zamierzonego skutku, spór może zostać przeniesiony do sądu. Postępowanie sądowe może być długie i kosztowne, dlatego warto rozważyć skorzystanie z usługi obsługi prawnej spółek w Warszawie. Nasi prawnicy zajmą się wszystkimi formalnościami – od przygotowania dokumentów – po fachową reprezentację w sądzie. Postaramy się, aby Państwa postępowanie nie trwało długo.

Obsługa prawna spółek Warszawa obejmuje zatem w swoim zakresie rozwiązywanie problemów prawnych powstałych na linii przedsiębiorca – kontrahent. Ustalamy przyczynę sporu, a następnie podejmujemy niezbędne działania zmierzające do jego rozwiązania.

Spółki reprezentowane przez radców prawnych są zwykle poważniej traktowane w obrocie, a sami kontrahenci – często w obawie przed skierowaniem sprawy do sądu – są bardziej skłonni do negocjacji. Fachowa pomoc prawna to oszczędność czasu i pieniędzy.

Modele współpracy z Kancelarią w ramach obsługi prawnej spółek w Warszawie

Współpraca z naszą Kancelarią może przybrać zarówno charakter doraźny, umożliwiający rozwiązanie konkretnego problemu prawnego, jak i stały, gdzie zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek. Ponadto oferujemy różne modele rozliczenia finansowego – dostosowane do potrzeb i preferencji naszych Klientów.

Jeżeli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą i napotkaliście na swojej drodze problem prawny, który wymaga pilnej interwencji, możemy zaproponować doraźną pomoc prawną. W tym modelu Kancelaria podejmuje się rozwiązania konkretnego problemu prawnego – na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa. Dokładamy wszelkich starań, aby szybko i efektywnie rozwiązać problem lub wypracować rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla naszych Mocodawców.

Dla spółek, które preferują stałą obsługę prawną, oferujemy model współpracy ciągłej. W ramach tego modelu Kancelaria otrzymuje comiesięczne płatności i angażuje się w rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych spółki. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, nadzór nad prawidłowością i rzetelnością dokumentów, a także reprezentację przed Sądami i organami administracji publicznej.

Aby dostosować się do różnorodnych potrzeb naszych klientów, proponujemy różne modele rozliczenia, a mianowicie: godzinowe, ryczałtowe i success fee.

W przypadku modelu godzinowego prowadzimy ewidencję czasu pracy. Dzięki temu nasi Klienci płacą tylko za czas, który rzeczywiście został poświęcony na prowadzenie określonej sprawy.

Model ryczałtowy jest dedykowany dla spółek, które chcą płacić z góry ustaloną kwotę za obsługę prawną. Ustalamy stałą miesięczną opłatę. Cenimy sobie proste i jasne zasady współpracy.

Model success fee (prowizja od sukcesu) znajdzie zastosowanie tylko w pewnej kategorii spraw, na przykład w postępowaniach o zapłatę.  Nasze honorarium będzie stanowiło określony procent od odzyskanej kwoty.

Zapewniamy, że modele współpracy z naszą Kancelarią z Warszawy są elastyczne. Każdy Klient może liczyć na indywidualną ofertę – dostosowaną do jego potrzeb i obecnej sytuacji. 

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i oferuje kompleksowe wsparcie, które obejmuje rozwiązywanie prostych i skomplikowanych problemów prawnych.

Obsługa Prawna Spółek Warszawa

Obsługa prawna spółek Warszawa – jak skontaktować się z Państwa Kancelarią?

Kontakt z Kancelarią możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 9922 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Jeżeli zatem poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii Prawnej, która zajmuje się obsługą prawną spółek – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

KIM JESTEŚMY?

KTO ZAJMIE SIĘ OBSŁUGĄ PRAWNĄ TWOJEJ SPÓŁKI?

Radca prawny Romuald Soroko

ROMUALD SOROKO

RADCA PRAWNY

Radca prawny, specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w zagadnieniach prawnych związanych z nieruchomościami i ich obrotem, sprawami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, rodzinnymi (rozwody) oraz z zakresu prawa pracy. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe jako pracownik organów administracji państwowej oraz sędzia sądów powszechnych.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Grzegorz Gładysz

GRZEGORZ GŁADYSZ

RADCA PRAWNY

Radca prawny z doświadczeniem w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie procesu inwestycyjnego, prowadzi badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz negocjacje biznesowe związane m.in. z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Doradza podmiotom z branży deweloperskiej, hotelarskiej i medycznej.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Andrzej Dudicz

ANDRZEJ DUDICZ

RADCA PRAWNY

Radca prawny specjalizujący się w prawie handlowym, gospodarczym, prawa umów i szeroko rozumianego prawa nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną spółek prawa handlowego, w tym procesów restrukturyzacyjnych i transformacyjnych (fuzje, przejęcia, przekształcenia). Prowadzi obsługę prawną projektów inwestycyjnych oraz uczestniczy w procesach badań stanu prawnego nieruchomości (due diligence).

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Piotr Kanadys

PIOTR KANADYS

RADCA PRAWNY

Radca prawny, który specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie umów oraz szeroko rozumianym prawie nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną spółek handlowych i fundacji oraz obsługą prawną procesów inwestycyjno-budowlanych. Uczestniczy w procesach badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence) i doradza w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Więcej informacji o zespole…

POSZUKUJESZ KANCELARII W WARSZAWIE

KTÓRA ZAJMIE SIĘ OBSŁUGĄ PRAWNĄ TWOJEJ SPÓŁKI?

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.cavere.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ SPÓŁEK W WARSZAWIE

Kliknij w poniższy przycisk i poznaj lepiej zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy. Obsługą prawną Twojej spółki zajmie się radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pomożemy Państwu uporać się z bieżącymi problemami prawnymi i dołożymy wszelkich starań, aby na dalszym etapie prowadzenia działalności gospodarczej problemy się nie pojawiały.

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

PRAWO BUDOWLANE

Świadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...

Call Now Button