CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PRAWNIK NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | PRAWNIK NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA

PRAWNIK NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA

Rynek nieruchomości, ze wszystkimi jego zawiłościami,  jest nasycony dużą ilością wyzwań, w tym wyzwań natury prawnej. Wiele strategicznych decyzji winno być podejmowanych po uprzedniej konsultacji z prawnikami, którzy znają specyfikę branży i rozwiązywali podobne problemy prawne w przeszłości. Szeroko rozumiane prawo nieruchomości należy do ścisłej specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych CAVERE z Warszawy.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Jako prawnik nieruchomości Warszawa Doradzamy klientom w związku z bieżącym zarządzaniem portfelami nieruchomości oraz w zakresie regulowania ich stanu prawnego. Obsługę prawną w zakresie tego obszaru świadczymy przy współpracy z kancelarią notarialną.  

Prawni nieruchomości Warszawa

Zadbamy o Państwa bezpieczeństwo prawne – prawnik nieruchomości Warszawa

Rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, które mogą pojawić się na gruncie prawa nieruchomości – od tych skomplikowanych i wielowątkowych – po prostsze i mniej skomplikowane. Naszą uwagę w szczególności ogniskujemy na projektach związanych z obrotem nieruchomościami, ale doradzamy także w innych sprawach, które dotyczą nieruchomości.

Wieloletnie doświadczenie wspólników Kancelarii Radców Prawnych z Warszawy pozwala nam zadośćuczynić oczekiwaniom zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Z usług naszej Kancelarii w Warszawie mogą korzystać przede wszystkim właściciele nieruchomości, deweloperzy, inwestorzy, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne.

Doskonale rozumiemy specyfikę branży oraz różne oczekiwania i potrzeby stron procesu inwestycyjnego. Posiadamy udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej wielu inwestycji – realizowany w oparciu o różne reżimy prawne.

W czym możemy pomóc – prawnik nieruchomości Warszawa?

Do każdego problemu prawnego podchodzimy w sposób indywidualny – proponując rozwiązania najbardziej optymalne w konkretnej sprawie. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania wpłynęły korzystnie na całokształt Państwa przedsięwzięcia biznesowego.

Bierzemy udział w negocjacjach, projektujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju dokumenty, w szczególności umowy, a także reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce. Dbamy o bezpieczeństwo prawne naszych Klientów i niezakłócony przebieg procesu inwestycyjnego.

W szczególności zapewniamy:

  • sporządzanie kompleksowych analiz stanu prawnego nieruchomości typu due diligence oraz sygnalizowanie potencjalnych ryzyk;
  • doradztwo prawne przy nabywaniu oraz zbywaniu nieruchomości, w tym przygotowywanie umów sprzedaży, przedwstępnych umów sprzedaży, umów deweloperskich, listów intencyjnych, wsparcie i uczestnictwo w negocjacjach;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z komercjalizacją oraz bieżącym gospodarowaniem nieruchomościami, w tym: umów serwisowych, umów o zarządzanie, umów najmu, umów dzierżawy; doradztwo na etapie wykonywania umów, wprowadzania do nich zmian, a także ich przedterminowego rozwiązania;
  • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych odnoszących się do nieruchomości, w tym dotyczących: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;
  • zastępstwo w postępowaniach sądowych w przedmiocie ustanowienia służebności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia lub uwłaszczenia nieruchomości, a także zastępstwo w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Prowadzimy również inne sprawy z zakresu prawa nieruchomości, na przykład dotyczące:

  • regulowania stanu prawnego nieruchomości;
  • wydania nieruchomości;
  • rozgraniczenia nieruchomości;
  • działu spadku lub podziału majątku w zakresie nieruchomości;
  • przygotowywania umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, darowizny nieruchomości.

Sprawy z zakresu prawa nieruchomości nierzadko bywają skomplikowane i wielowątkowe. Sukces danego przedsięwzięcia inwestycyjnego może być w dużym stopniu uzależniony od odpowiedniego zabezpieczenia prawnego. Bliska współpraca z Kancelarią daje Państwu gwarancję sprawnej i szybkiej reakcji na pojawiające się komplikacje natury prawnej, co z kolei przekłada się na bezpieczeństwo całej inwestycji.

Pomoc prawna prawnik nieruchomości Warszawa przy zakupie nieruchomości

Zakup nieruchomości zawsze jest obarczony pewnym ryzykiem prawnym. Wartość nieruchomości sprawia, że wiele osób dokonuje tej czynności po konsultacji prawnej – tak aby mieć pewność, że wszystkie formalności zostały załatwione w należyty sposób.

Jeżeli chcecie Państwo kupić nieruchomość (na cele prywatne lub inwestycyjne), to nasza Kancelaria udzieli Wam niezbędnego wsparcia prawnego. Przeanalizujemy oraz zweryfikujemy treść umowy, a także przygotujemy strategię realizacji inwestycji – względnie dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zakupem nieruchomości.

Dopasujemy rozwiązania prawne do Państwa indywidualnej sytuacji. Niezależnie zatem od tego, czy chcecie Państwo tylko upewnić się, czy macie rację w danej sytuacji konfliktowej, czy zwrócicie się do nas o podjęcie konkretnych czynności – prawnicy z naszej Kancelarii zajmą się Państwa sprawą.

Wizyta u prawnik nieruchomości Warszawa przed zakupem nieruchomości to inwestycja. Sprawdzenie nieruchomości (w tym wszelkiego rodzaju umów i dokumentów) może zabezpieczyć Państwa sytuację w przyszłości.

Radca Prawny Nieruchomości Warszawa

Pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, służebności przesyłu i drogi koniecznej – prawnik nieruchomości Warszawa

Kancelaria Radców Prawnych Cavere z Warszawy wspiera również swoich Klientów w sprawach nieco bardziej „typowych”, to jest dotyczących zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju służebności, w szczególności służebności przesyłu i drogi koniecznej.

Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Ofertę w tym zakresie kierujemy zarówno do osób, które chcą uzyskać własność nieruchomości w wyniku zasiedzenia, jak i również do pierwotnych właścicieli nieruchomości, którzy nie zgadzają się na tego rodzaju transfer własności.

Wspieramy naszych Klientów również w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości – w trybie umownym i sądowym. Wybieramy taką metodę działania, która najszybciej przyczyni się do osiągnięcia satysfakcjonującego dla naszych Klientów podziału. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne, które obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, bieżące doradztwo prawne oraz reprezentację w toku postępowania sądowego.

Służebności to ograniczone prawa rzeczowe, które obciążają nieruchomość. Stanowią one ograniczenie własności nieruchomości, a ustanawia się je zwykle wówczas, gdy istnieje potrzeba zwiększenia użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenia potrzeb innych podmiotów. W ramach wykonywanej praktyki prawnej prowadzimy wszystkie sprawy, które mają związek ze służebnościami – w szczególności drogi koniecznej i przesyłu. Zadbamy o zabezpieczenie Państwa interesu prawnego.

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Niezwykle często zgłaszają się do nas Klienci w Warszawie, którzy chcą znieść współwłasność nieruchomości. W jaki sposób tego dokonać? Czy skorzystanie z pomocy prawnika jest konieczne i zasadne? Współwłasność nieruchomości to sytuacja, w której udział w prawie własności do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba. Celem wszystkich działań natury prawnej jest zniesienie w/w stanu rzeczy i realizacja interesów naszych Klientów.

Wspieramy naszych Klientów w sprawach o zniesienie współwłasności. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie postępowania – na etapie polubownym i sądowym. 

Jak skontaktować się z prawnik nieruchomości Warszawa?

Kontakt z Kancelarią możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 9922 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Siedziba naszej Kancelarii znajduje się w Warszawie, ale świadczymy usługi w całej Polsce. Jeżeli zależy Państwu na nawiązaniu współpracy z Kancelarią, która za podstawowy cel stawia sobie zabezpieczenie Państwa interesów, mając jednocześnie na uwadze optymalizację Państwa celów biznesowych – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Prawnik nieruchomości Warszawa - czym jest prawo nieruchomości?

Prawo nieruchomości to skomplikowana i rozległa dziedzina prawa. W dużym uproszczeniu prawo nieruchomości to zbiór norm prawnych, które regulują wszystkie aspekty związane z nieruchomością (np. sprzedaż, darowizna, prawo własności, posiadanie, ograniczona prawa rzeczowe względem nieruchomości). Przepisy dotyczące nieruchomości są zawarte w różnych aktach prawnych, przede wszystkim w: Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo budowlane, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o własności lokali, ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Prawo nieruchomości obejmuje zatem wiele dziedzin prawa i ewentualna pomoc prawna winna być świadczona przez Kancelarię, która posiada odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Prawnik nieruchomości Warszawa - to jedna z głównych i fundamentalnych specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy.

Czym jest nieruchomość?

Pytanie z pozoru może wydawać się trywialne, ponieważ każdy z Państwa intuicyjnie doskonale wie czym jest nieruchomość. Definicja ustawowa nieruchomości znajduje się w art. 46 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z rzeczoną definicją nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Wyróżnić zatem należy trzy rodzaje nieruchomości: gruntowe (w tym rolne i leśne), budynkowe oraz lokalowe. Z prawem własności do nieruchomości wiąże się szereg uprawnień, które leżą w sferze prawnej właściciela.

Prawnik nieruchomości Warszawa - czym się zajmujemy?

Pomagamy naszym Klientom przezwyciężać problemy prawne z zakresu prawa nieruchomości. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami i przejmujemy na siebie cały ciężar prowadzenia sprawy. W szczególności: analizujemy stan prawny nieruchomości, obsługujemy transakcję kupna/sprzedaży nieruchomości, przygotowujemy i negocjujemy wszelkiego rodzaju umowy (umowa sprzedaży nieruchomości, umowa serwisowa, umowa najmu nieruchomości, umowa dzierżawy nieruchomości), reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości (opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne, odszkodowania), reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań sądowych (ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, postępowania wieczystoksięgowe).

Ile kosztuje pomoc prawna?

Koszt pomocy prawnej w sprawie dotyczącej nieruchomości zależy od charakteru współpracy (stała obsługa konkretnej inwestycji, reprezentacja w konkretnej sprawie, doraźna pomoc) i przede wszystkim od koniecznego nakładu czasu pracy. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania w przedmiocie wysokości wynagrodzenia za prowadzenie sprawy - zapraszamy do kontaktu.

Jak skontaktować się z Kancelarią?

Kontakt z Kancelarią możecie nawiązać Państwo na trzy sposoby, a mianowicie telefonicznie pod numerami telefonu: 22 826 00 99, 22 826 15 78, za pośrednictwem poczty email: cavere@cavere.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdujące się na niniejszej podstronie lub w zakładce "Kontakt".

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

PRAWO BUDOWLANE

Świadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...