CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PRAWNIK NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | PRAWNIK NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA

PRAWNIK NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA

Rynek nieruchomości, ze wszystkimi jego zawiłościami,  jest nasycony dużą ilością wyzwań, w tym wyzwań natury prawnej. Wiele strategicznych decyzji winno być podejmowanych po uprzedniej konsultacji z prawnikami, którzy znają specyfikę branży i rozwiązywali podobne problemy prawne w przeszłości. Szeroko rozumiane prawo nieruchomości należy do ścisłej specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych CAVERE z Warszawy.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Jako prawnik nieruchomości Warszawa Doradzamy klientom w związku z bieżącym zarządzaniem portfelami nieruchomości oraz w zakresie regulowania ich stanu prawnego. Obsługę prawną w zakresie tego obszaru świadczymy przy współpracy z kancelarią notarialną.  

Prawni nieruchomości Warszawa

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA NIERUCHOMOŚCI?

NAPISZ DO NAS

Zadbamy o Państwa bezpieczeństwo prawne – prawnik nieruchomości Warszawa

Rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, które mogą pojawić się na gruncie prawa nieruchomości – od tych skomplikowanych i wielowątkowych – po prostsze i mniej skomplikowane. Naszą uwagę w szczególności ogniskujemy na projektach związanych z obrotem nieruchomościami, ale doradzamy także w innych sprawach, które dotyczą nieruchomości.

Wieloletnie doświadczenie wspólników Kancelarii Radców Prawnych z Warszawy pozwala nam zadośćuczynić oczekiwaniom zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Z usług naszej Kancelarii w Warszawie mogą korzystać przede wszystkim właściciele nieruchomości, deweloperzy, inwestorzy, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne.

Doskonale rozumiemy specyfikę branży oraz różne oczekiwania i potrzeby stron procesu inwestycyjnego. Posiadamy udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej wielu inwestycji – realizowany w oparciu o różne reżimy prawne.

W czym możemy pomóc – prawnik nieruchomości Warszawa?

Do każdego problemu prawnego podchodzimy w sposób indywidualny – proponując rozwiązania najbardziej optymalne w konkretnej sprawie. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania wpłynęły korzystnie na całokształt Państwa przedsięwzięcia biznesowego.

Bierzemy udział w negocjacjach, projektujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju dokumenty, w szczególności umowy, a także reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce. Dbamy o bezpieczeństwo prawne naszych Klientów i niezakłócony przebieg procesu inwestycyjnego.

W szczególności zapewniamy:

  • sporządzanie kompleksowych analiz stanu prawnego nieruchomości typu due diligence oraz sygnalizowanie potencjalnych ryzyk;
  • doradztwo prawne przy nabywaniu oraz zbywaniu nieruchomości, w tym przygotowywanie umów sprzedaży, przedwstępnych umów sprzedaży, umów deweloperskich, listów intencyjnych, wsparcie i uczestnictwo w negocjacjach;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z komercjalizacją oraz bieżącym gospodarowaniem nieruchomościami, w tym: umów serwisowych, umów o zarządzanie, umów najmu, umów dzierżawy; doradztwo na etapie wykonywania umów, wprowadzania do nich zmian, a także ich przedterminowego rozwiązania;
  • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych odnoszących się do nieruchomości, w tym dotyczących: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;
  • zastępstwo w postępowaniach sądowych w przedmiocie ustanowienia służebności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia lub uwłaszczenia nieruchomości, a także zastępstwo w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Prowadzimy również inne sprawy z zakresu prawa nieruchomości, na przykład dotyczące:

  • regulowania stanu prawnego nieruchomości;
  • wydania nieruchomości;
  • rozgraniczenia nieruchomości;
  • działu spadku lub podziału majątku w zakresie nieruchomości;
  • przygotowywania umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, darowizny nieruchomości.

Sprawy z zakresu prawa nieruchomości nierzadko bywają skomplikowane i wielowątkowe. Sukces danego przedsięwzięcia inwestycyjnego może być w dużym stopniu uzależniony od odpowiedniego zabezpieczenia prawnego. Bliska współpraca z Kancelarią daje Państwu gwarancję sprawnej i szybkiej reakcji na pojawiające się komplikacje natury prawnej, co z kolei przekłada się na bezpieczeństwo całej inwestycji.

Pomoc prawna prawnik nieruchomości Warszawa przy zakupie nieruchomości

Zakup nieruchomości zawsze jest obarczony pewnym ryzykiem prawnym. Wartość nieruchomości sprawia, że wiele osób dokonuje tej czynności po konsultacji prawnej – tak aby mieć pewność, że wszystkie formalności zostały załatwione w należyty sposób.

Jeżeli chcecie Państwo kupić nieruchomość (na cele prywatne lub inwestycyjne), to nasza Kancelaria udzieli Wam niezbędnego wsparcia prawnego. Przeanalizujemy oraz zweryfikujemy treść umowy, a także przygotujemy strategię realizacji inwestycji – względnie dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zakupem nieruchomości.

Dopasujemy rozwiązania prawne do Państwa indywidualnej sytuacji. Niezależnie zatem od tego, czy chcecie Państwo tylko upewnić się, czy macie rację w danej sytuacji konfliktowej, czy zwrócicie się do nas o podjęcie konkretnych czynności – prawnicy z naszej Kancelarii zajmą się Państwa sprawą.

Wizyta u prawnik nieruchomości Warszawa przed zakupem nieruchomości to inwestycja. Sprawdzenie nieruchomości (w tym wszelkiego rodzaju umów i dokumentów) może zabezpieczyć Państwa sytuację w przyszłości.

Radca Prawny Nieruchomości Warszawa

Pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, służebności przesyłu i drogi koniecznej – prawnik nieruchomości Warszawa

Kancelaria Radców Prawnych Cavere z Warszawy wspiera również swoich Klientów w sprawach nieco bardziej „typowych”, to jest dotyczących zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju służebności, w szczególności służebności przesyłu i drogi koniecznej.

Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Ofertę w tym zakresie kierujemy zarówno do osób, które chcą uzyskać własność nieruchomości w wyniku zasiedzenia, jak i również do pierwotnych właścicieli nieruchomości, którzy nie zgadzają się na tego rodzaju transfer własności.

Wspieramy naszych Klientów również w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości – w trybie umownym i sądowym. Wybieramy taką metodę działania, która najszybciej przyczyni się do osiągnięcia satysfakcjonującego dla naszych Klientów podziału. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne, które obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, bieżące doradztwo prawne oraz reprezentację w toku postępowania sądowego.

Służebności to ograniczone prawa rzeczowe, które obciążają nieruchomość. Stanowią one ograniczenie własności nieruchomości, a ustanawia się je zwykle wówczas, gdy istnieje potrzeba zwiększenia użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenia potrzeb innych podmiotów. W ramach wykonywanej praktyki prawnej prowadzimy wszystkie sprawy, które mają związek ze służebnościami – w szczególności drogi koniecznej i przesyłu. Zadbamy o zabezpieczenie Państwa interesu prawnego.

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Niezwykle często zgłaszają się do nas Klienci w Warszawie, którzy chcą znieść współwłasność nieruchomości. W jaki sposób tego dokonać? Czy skorzystanie z pomocy prawnika jest konieczne i zasadne? Współwłasność nieruchomości to sytuacja, w której udział w prawie własności do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba. Celem wszystkich działań natury prawnej jest zniesienie w/w stanu rzeczy i realizacja interesów naszych Klientów.

Wspieramy naszych Klientów w sprawach o zniesienie współwłasności. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie postępowania – na etapie polubownym i sądowym. 

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Współwłasność nieruchomości może być zniesiona w drodze zawarcia stosownej umowy lub na mocy orzeczenia sądowego. W praktyce możemy wyróżnić kilka sposobów podziału nieruchomości, a mianowicie poprzez:

– podział fizyczny nieruchomości;

– przyznanie nieruchomości na wyłączną własność jednemu współwłaścicielowi z obowiązkiem spłaty pozostałych;

– sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej kwoty pomiędzy współwłaścicieli.

W pierwszym rzędzie Sąd będzie dążył do fizycznego podziału nieruchomości. Jeżeli rzeczony podział nie będzie możliwy – przyzna własność nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. W ostateczności Sąd zarządzi sprzedaż nieruchomości i uzyskaną z tego tytułu cenę podzieli między współwłaścicieli.

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości może być czasochłonne. W wielu przypadkach zawarcie odpowiedniej umowy w tym przedmiocie jest korzystniejsze, ponieważ współwłaściciele oszczędzają czas i pieniądze. W ramach wykonywanej praktyki prawnej wspieramy naszych Klientów w całym procesie zniesienia współwłasności nieruchomości – poszukując najbardziej korzystnych rozwiązań.

Zabezpiecz swoje interesy z doświadczonym prawnikiem ds. nieruchomości w Warszawie

W obecnych czasach inwestowanie w nieruchomości jest związane z wieloma wyzwaniami prawo-finansowymi. Niezależnie od tego, czy jesteś prywatnym inwestorem, deweloperem czy właścicielem nieruchomości, potrzebujesz odpowiedniego wsparcia prawnego, aby chronić swoje interesy majątkowe. Nasi doświadczeni prawnicy ds. nieruchomości w Warszawie zapewnią Ci kompleksową i możliwie skuteczną pomoc prawną.

Zrozumienie zawiłości szeroko rozumianego prawa nieruchomości oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających przepisów to klucz do skutecznej ochrony interesów naszych Klientów. Nasi prawnicy ds. nieruchomości posiadają bogate doświadczenie z zakresu prawa nieruchomości i doskonale znają lokalne przepisy dotyczące rynku nieruchomości w Warszawie. Dzięki temu możemy zapewnić naszym Klientom efektywną reprezentację prawną w różnorodnych sprawach dotyczących nieruchomości.

Nasza Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych związanych z nieruchomościami. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady prawnej przy zakupie nieruchomości, rozwiązania problemów związanych ze współwłasnością, dochodzenia roszczeń dotyczących nieruchomości, czy negocjacji umów deweloperskich, nasz prawnik ds. nieruchomości w Warszawie jest gotowy, by Ci pomóc. 

Wynagrodzenie prawnika z tytułu prowadzenia sprawy będzie stanowiło tylko niewielki procent ceny nieruchomości. Rekomendujemy, aby traktować to jako część inwestycji, która w znaczny sposób minimalizuje wszelkiego rodzaju ryzyka prawne. Każdy problem prawny traktujemy w kategoriach wyzwania i robimy wszystko co w naszej mocy, aby uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Lepiej jednak zapobiegać powstawaniu problemów prawnych. Zanim zatem podpiszecie Państwo jakiekolwiek dokumenty związane z nieruchomością – zapraszamy na konsultację do naszej Kancelarii w Warszawie. Przeanalizujemy wszystkie dokumenty, a w razie potrzeby przygotujemy merytoryczną opinię prawną, w której wskażemy hipotetyczne zagrożenia. Świadczymy usługi prawne stacjonarnie w siedzibie naszej Kancelarii oraz online – za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

Analiza stanu prawnego nieruchomości z prawnik nieruchomości Warszawa

Przed zakupem nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to działka, dom, czy lokal, warto przeprowadzić analizę jej stanu prawnego. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zadbać o bezpieczeństwo transakcji.

Analiza stanu prawnego nieruchomości to proces, w którym weryfikuje się informacje dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości, jej obciążeń i ograniczeń oraz zgodności stanu zastanego z obowiązującymi przepisami prawa.

Stan nieruchomości oznacza łącznie:

– stan zagospodarowania nieruchomości;

– stan prawny nieruchomości;

– stan techniczno-użytkowy;

– stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej;

– stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona.

Oczywiście prawnik od nieruchomości nie sprawdzi wszystkich wyżej wskazanych aspektów, ale może przeanalizować stan prawny nieruchomości. Analiza stanu prawnego nieruchomości jest ważna z kilku powodów:

– umożliwia sprawdzenie, czy nieruchomość jest wolna od obciążeń, takich jak hipoteka, zastaw czy służebność;

– pozwala ustalić, czy stan prawny nieruchomości – w szerokim ujęciu – jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

– pomaga zidentyfikować ewentualne ryzyka związane z zakupem nieruchomości.

Prawnik specjalizujący się w prawie nieruchomości, który będzie dokonywał jej analizy stanu prawnego, w pierwszym rzędzie odwoła się do treści księgi wieczystej. Większość nieruchomości w Polsce posiada takową – stąd jest to pierwszy krok dla dalszych ustaleń.

Księga wieczysta składa się z czterech działów. Dział pierwszy zawiera informacje pochodzące z ewidencji gruntów umożliwiające dokładne oznaczenie nieruchomości (np. jej położenie, powierzchnię, liczbę pomieszczeń itp.). W dziale pierwszym znajdziecie również Państwo informacje o prawach związanych z prawem własności (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste), informację o wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, a także o ewentualnych służebnościach gruntowych.

Z kolei w dziale drugim księgi wieczystej znajdują się informacje dotyczące właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, a także wzmianki o wysokości udziałów lub rodzaju wspólności, a także informacje dotyczące sposobu nabycia nieruchomości (sprzedaż, spadkobranie, darowizna itp.).

Dział trzeci księgi wieczystej zawiera informacje dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (np. służebność przejazdu), ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a także innych praw i roszczeń. Jest to niezwykle ważny dział księgi wieczystej, który powinien być wnikliwie przeanalizowanych przez prawnika specjalizującego się w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu prawa nieruchomości.

Dział czwarty księgi wieczystej zawiera informacje o hipotece. W rubryce „treść wpisu” znajduje się dokładna treść hipoteki. Prawnik powinien zweryfikować ten zapis i ocenić ewentualne ryzyka związane z nabyciem nieruchomości obciążonej hipoteką.

Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, to cennym źródłem informacji może być ewidencja gruntów i budynków. Znajdują się tam informacje pomocne dla właściwego dokonania analizy stanu prawnego danej nieruchomości.

Oczywiście możecie Państwo podjąć próbę samodzielnego przeanalizowania stanu prawnego nieruchomości, ale bez odpowiedniego doświadczenia i przygotowania merytorycznego może być to trudne zadanie. Zakup nieruchomości wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i dlatego warto powierzyć swoją sprawę specjaliście.

Skorzystanie z usług prawnik nieruchomości Warszawa to gwarancja fachowego i rzetelnego przeanalizowania stanu prawnego nieruchomości. Radcowie prawni z naszej Kancelarii posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby dostrzec ewentualne zagrożenia i im zapobiec. Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy dziesiątki analiz typu due diligence i wiemy na co zwrócić uwagę. Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią w celu uzyskania większej ilości informacji.

Prawnik Nieruchomości Warszawa

Jak skontaktować się z prawnik nieruchomości Warszawa?

Kontakt z Kancelarią możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 9922 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Siedziba naszej Kancelarii znajduje się w Warszawie, ale świadczymy usługi w całej Polsce. Jeżeli zależy Państwu na nawiązaniu współpracy z Kancelarią, która za podstawowy cel stawia sobie zabezpieczenie Państwa interesów, mając jednocześnie na uwadze optymalizację Państwa celów biznesowych – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

KIM JESTEŚMY?

KTO BĘDZIE PROWADZIŁ TWOJĄ SPRAWĘ DOTYCZĄCĄ PRAWA NIERUCHOMOŚCI?

Radca prawny Romuald Soroko

ROMUALD SOROKO

RADCA PRAWNY

Radca prawny z doświadczeniem w organach administracji państwowej i sądach powszechnych, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych i zagadnieniach związanych z nieruchomościami, ochroną dóbr osobistych, sprawami rodzinnymi (rozwody) oraz prawem pracy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1992 roku prowadzi własną kancelarię prawniczą, a od lipca 2021 roku działa w spółce partnerskiej.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Grzegorz Gładysz

GRZEGORZ GŁADYSZ

RADCA PRAWNY

Radca prawny od 2010 roku i absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Specjalizuje się w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Posiada doświadczenie w badaniach stanu prawnego nieruchomości (due diligence), prowadzeniu negocjacji biznesowych oraz kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego. Doradza podmiotom z branży deweloperskiej, hotelarskiej i medycznej.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Andrzej Dudicz

ANDRZEJ DUDICZ

RADCA PRAWNY

Radca prawny specjalizujący się w prawie handlowym, gospodarczym i nieruchomościach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. W Kancelarii prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz procesów restrukturyzacyjnych, a także uczestniczy w projektach inwestycyjnych i badaniach stanu prawnego nieruchomości.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Piotr Kanadys

PIOTR KANADYS

RADCA PRAWNY

Radca prawny, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie umów oraz prawie nieruchomości. Zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych i fundacji, procesów inwestycyjno-budowlanych oraz badaniem stanu prawnego nieruchomości.

Więcej informacji o zespole…

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ

DOTYCZĄCEJ PRAWA NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE?

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.cavere.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM WSPARCIE Z ZAKRESU PRAWA NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE

Kliknij w poniższy przycisk i poznaj lepiej zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy. Twoją sprawą z zakresu prawa nieruchomości zajmie się radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pomożemy Państwu uporać się z trudnościami natury prawnej – dokładając wszelkich starań, aby rozwiązać problem dotyczący Waszej własności.

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

PRAWO BUDOWLANE

Świadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...

Call Now Button