CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

ZESPÓŁ

Radca prawny Romuald Soroko

ROMUALD SOROKO

RADCA PRAWNY

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Długoletni pracownik organów administracji państwowej oraz sędzia sądów powszechnych. Od 1992 roku wykonuje zawód radcy prawnego, pierwotnie w założonej przez siebie Kancelarii Prawniczej CAVERE, a od lipca 2021 roku w spółce partnerskiej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w zagadnieniach prawnych związanych z nieruchomościami i  ich obrotem, sprawami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, rodzinnymi (rozwody) oraz z zakresu prawa pracy.

Radca prawny Grzegorz Gładysz

GRZEGORZ GŁADYSZ

RADCA PRAWNY

Radca prawny od 2010 r., absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Specjalizuje się w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie procesu inwestycyjnego, prowadzi badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz negocjacje biznesowe związane m. in. z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Brał udział w licznych w postępowaniach, dotyczących procesów odszkodowawczych, w tym przeciwko Skarbowi Państwa. Doradza podmiotom z branży deweloperskiej, hotelarskiej i medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych, w tym w kancelarii o globalnym, międzynarodowym zasięgu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Radca prawny Andrzej Dudicz

ANDRZEJ DUDICZ

RADCA PRAWNY

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, prawa umów i szeroko rozumianego prawa nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługa prawną spółek prawa handlowego, w tym procesów restrukturyzacyjnych i transformacyjnych (fuzje, przejęcia, przekształcenia). Prowadzi obsługę prawną projektów inwestycyjnych oraz uczestniczy w procesach badań stanu prawnego nieruchomości (due diligence). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Radca prawny Piotr Kanadys

PIOTR KANADYS

RADCA PRAWNY

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie umów oraz szeroko rozumianym prawie nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną spółek handlowych i fundacji oraz obsługą prawną procesów inwestycyjno-budowlanych. Uczestniczy w procesach badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence). Doradza w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...

Call Now Button