CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

AKTUALNOŚCI

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak kształtuje się odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej.

Windykacja faktury bez podpisu

Windykacja faktury bez podpisu to jedna z usług oferowanych Klientom przez Kancelarię Radców Prawnych Cavere.

Obsługa prawna firm

Na czym polega obsługa prawna firm? Którzy przedsiębiorcy powinni nawiązać współpracę z kancelarią prawną?

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Czy warto zdecydować się na sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika? Na jakie elementy tej umowy należy zwrócić uwagę?

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Czy umowa najmu zawarta na czas określony może być rozwiązana? Czy należy się wówczas odszkodowanie?

Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości

Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości to temat, który potrafi budzić wiele kontrowersji. Na jaką rekompensatę finansową może liczyć właściciel?

Jak rozwiązać spółkę cywilną bez zgody wspólnika?

Jak rozwiązać spółkę cywilną bez zgody wspólnika? Co należy zrobić, aby osiągnąć ten skutek?

Jak rozwiązać spółkę partnerską?

W jaki sposób rozwiązać spółkę partnerską? Kiedy rozwiązanie spółki partnerskiej będzie w ogóle możliwe?

Przedawnienie faktury za roboty budowlane

Przedawnienie faktury za roboty budowlane to niezwykle ważny temat, który często pojawia się przy okazji prowadzenia spraw klientów naszej Kancelarii Cavere. Należy przy tym zaznaczyć, że nieopłacone faktury stanowią w Polsce prawdziwą plagę, przez którą przedsiębiorcy potrafią wiele stracić. Z tego powodu niezbędne jest właściwe rozeznanie co do terminów przedawnienia faktur, zwłaszcza w sektorze usług budowlanych. Jeżeli faktura nie została opłacona, a zbliża się termin jej przedawnienia, …

Przedawnienie faktury za roboty budowlane Read More »

Jak rozwiązać spółkę komandytową?

Wielu z naszych klientów biznesowych zadaje nam pytanie, jak rozwiązań spółkę komandytową. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że spółka komandytowa była do tej pory bardzo popularną formą wykonywania działalności gospodarczej. Bywa jednak tak, że spółka z różnych powodów musi ulec rozwiązaniu, a tematyka związana zarówno z powołaniem spółki do życia, jak i zakończenia jej działalności nie jest prosta. Przepisy prawa nakładają bowiem na wspólników spółki komandytowej wiele obowiązków …

Jak rozwiązać spółkę komandytową? Read More »

Jak zarejestrować spółkę cywilną?

Czym w istocie jest spółka cywilna? Jakich formalności należy dopełnić, aby powołać ją do życia?

Odstąpienie od umowy najmu lokalu użytkowego

Kiedy odstąpienie od umowy najmu lokalu użytkowego jest możliwe? Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Jak przebiega odwołanie prokurenta w spółce z o.o.? Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Wykluczenie wspólnika ze spółki z o.o.

W jaki sposób wykluczyć wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak kształtuje się procedura w tym zakresie?

Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

Jak kształtuje się odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy? Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby zaktualizowała się solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy?

Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę?

Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę? Jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na skuteczną windykację? Kiedy zdecydować się na pozew do Sądu?

Podział spółki przez wydzielenie

Na czym polega podział spółki przez wydzielenie? Jakie są inne sposoby podziału spółek kapitałowych? Jakie skutki prawne wywołuje podział spółki?

Odmowa odbioru robót budowlanych przez wady

Kiedy inwestor będzie mógł odmówić odbioru robót budowlanych przez wady? Jakie uprawnienia posiada wykonawca? Na co zwrócić uwagę?

Kto odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej?

Kto odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej? Czym jest spółka komandytowa? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej

Jak kształtuje się zatem odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej? Na co warto zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć negatywnych skutków prawnych? Czy umowa spółki może w odrębny sposób określać zasady odpowiedzialności? Czy związek zobowiązania z wykonywaniem wolnego zawodu ma znaczenie dla zasad odpowiedzialności? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszej publikacji. Zapraszamy do lektury.

Umowa przedwstępna z pracownikiem

Czy pracodawca może zawrzeć umowę przedwstępną z pracownikiem? Czym w zasadzie jest umowa przedwstępna? Co jeszcze warto wiedzieć?

Jak zwolnić pracownika na l4?

Jak zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim? Kiedy będzie to możliwe? Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Czy wspólnik może być prokurentem?

Czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być prokurentem? Czy występują jakieś ograniczenia w tym zakresie? Dlaczego warto ustanowić prokurenta?

Kto reprezentuje spółkę komandytowo-akcyjną?

Kto reprezentuje spółkę komandytowo akcyjną? Czy istnieją jakieś szczególne regulacje prawne w tym zakresie? Jakie konsekwencje może nieść za sobą naruszenie zasad reprezentacji?

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową jest możliwe, ale wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności. W jaki sposób się za to zabrać?

Ochrona oznaczeń geograficznych

Czym są oznaczenia geograficzne? Które z nich mogą być objęte prawem ochronnym? Jakie przeszkody uniemożliwiają rejestrację oznaczeń geograficznych? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym wpisie blogowym.

Co to jest umowa spedycji?

Stosunkowo często spotykamy się z pytaniem co to jest umowa spedycji. W dzisiejszej gospodarce, która jak nigdy wcześniej opiera się na światowej wymianie towarowej, odpowiednie uregulowanie prawne umowy spedycji jest konieczne dla zapewnienia stabilności obrotu. Profesjonalni spedytorzy muszą zadbać o właściwe zabezpieczenie swoich interesów, a najważniejsze znaczenie w tym zakresie ma umowa spedycji. Co to jest umowa spedycji? Jakie obowiązki ma spedytor? W jakim terminie następuje przedawnienie roszczeń z umowy …

Co to jest umowa spedycji? Read More »

Kto reprezentuje spółkę komandytową?

Wielu naszych Klientów zastanawia się kto reprezentuje spółkę komandytową. Udzielenie właściwiej odpowiedzi na to pytanie ma niezwykle duże znaczenie praktycznie – niezależnie od tego, czy zadają je właściciele spółki, czy jej kontrahenci. Właściwa reprezentacja w spółkach osobowych i kapitałowych często determinuje skuteczność poszczególnych czynności prawnych. Ewentualne wadliwości mogą sprawić, że konkretne czynności nie będę prawnie wiążące i nie zmaterializują się ich skutki prawne. Co więcej spółka i kontrahenci mogą ponieść …

Kto reprezentuje spółkę komandytową? Read More »

Które spółki mają osobowość prawną?

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą zastanawiają się, które spółki mają osobowość prawną i często kierują takie zapytania do naszej Kancelarii. Wybór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, a niekiedy osobowość prawna spółki będzie fundamentem dla realizacji określonych celów biznesowych. W praktyce spółki różnią się od siebie i nie każda z nich posiada osobowość prawną. …

Które spółki mają osobowość prawną? Read More »

Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Czy można zawrzeć aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości? Takie pytanie zwykle zadają osoby, które z różnych powodów obawiają się, że do zawarcia umowy przyrzeczonej może nie dojść. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstszym powodem obaw w tym zakresie są problemy z otrzymaniem na czas finansowania. Proces uzyskiwania kredytu może się wydłużyć, a wówczas powstaje ryzyko, iż w terminie wskazanym w umowie przedwstępnej nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej – co wiąże się rzecz …

Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości Read More »

Umowa przedwstępna a umowa rezerwacyjna

Umowa przedwstępna a umowa rezerwacyjna, to zupełnie dwa różne kontrakty. Łączy je w zasadzie jedynie fakt, że oba mają za przedmiot konkretną nieruchomość, którą potencjalny sprzedający chce zarezerwować/kupić. Jeżeli chcecie Państwo nabyć konkretną nieruchomość, a cieszy się ona dużym zainteresowaniem (lub potrzebujecie czasu na załatwienie formalności) – warto rozważyć zawarcie umowy rezerwacyjnej lub umowy przedwstępnej – z pełną świadomością różnic, które między nimi zachodzą. …

Umowa przedwstępna a umowa rezerwacyjna Read More »

Spółka z o.o. a długi wspólnika

Spółka z o.o. a długi wspólnika, to zagadnienie, z którym często zgłaszają się do nas osoby poszukujące pomocy prawnej w Internecie. W obrocie zdaje się pokutować przekonanie, że dług wspólnika może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania spółki z o.o. lub drugiego wspólnika. Nasi Klienci obawiają się, że spółka lub oni sami będą ponosić odpowiedzialność za długi wspólnika. Musicie jednak Państwo pamiętać, że spółka z o.o. posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność …

Spółka z o.o. a długi wspólnika Read More »

Kto reprezentuje spółkę z o.o.?

To kto reprezentuje spółkę z o.o. ma kluczowe znaczenie dla wielu decyzji gospodarczych. Jeżeli chcecie Państwo rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., to powinniście wiedzieć w jaki sposób ukształtowane są zasady reprezentacji. Osoby pozostające w relacjach gospodarczych ze spółkami z o.o. również powinny wiedzieć jaki organ jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu spółki. Kto reprezentuje spółkę z o.o.? Który z organów może działać w imieniu spółki? …

Kto reprezentuje spółkę z o.o.? Read More »

Kara umowna w umowie najmu – na co warto zwrócić uwagę?

Kara umowna w umowie najmu ma za zadanie zabezpieczyć interes stron umowy (zwykle wynajmującego) – na wypadek różnego rodzaju zdarzeń, które z ich perspektywy są niepożądane. Najczęściej możemy spotkać kary umowne w umowach najmu lokali komercyjnych, ale nierzadko występują one również w umowach zawieranych między osobami fizycznymi. Nie każdy jednak zapis statuujący karę umowną będzie skuteczny. Czy kara umowna w umowie najmu może się pojawić? Kiedy zastrzeżenie …

Kara umowna w umowie najmu – na co warto zwrócić uwagę? Read More »

Niesłuszne zwolnienie z pracy

Niesłuszne zwolnienie z pracy może pociągać za sobą negatywne skutki prawne, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Przedsiębiorca powinien dołożyć wszelkich starań, aby każde zwolnienie pracownika odbyło się zgodnie z prawem i na podstawie prawdziwych okoliczności. Jakie konsekwencje pociąga za sobą niesłuszne zwolnienie z pracy? Co może zrobić pracownik w razie niesłusznego zwolnienia? Co to jest niesłuszne zwolnienie z pracy? Ustawodawca posługuje się pojęciem nieuzasadnionego lub niezgodnego …

Niesłuszne zwolnienie z pracy Read More »

Kto to jest prokurent?

Kto to jest prokurent? Jakie ma uprawnienia i kto może go ustanowić? Te i inne pytania słyszymy wielokrotnie od naszych Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W tym wpisie wytłumaczymy Państwu kto to jest prokurent oraz jaką rolę pełni w firmie. Odpowiemy również na pytanie kto może ustanowić prokurenta i dlaczego jego pomoc może okazać się wyjątkowo dobra dla funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa. Kto to jest prokurent – kim jest oraz jakie ma uprawnienia? …

Kto to jest prokurent? Read More »

DANE KONTAKTOWE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...

Call Now Button