CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PRAWNIK PRAWO BUDOWLANE WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | PRAWNIK PRAWO BUDOWLANE WARSZAWA

PRAWNIK PRAWO BUDOWLANE WARSZAWA

Prawo budowlane to niezwykle rozległa gałąź prawa, w której często zachodzą zmiany ustawodawcze. Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który są realizowane różnego rodzaju inwestycje budowlane jest Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Rzeczony akt prawny został znowelizowany w 2020 i 2021 roku, co w istotny sposób wpłynęło na sytuację inwestorów.

Przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze budowlanym mają świadomość konieczności monitorowania wszelkich zmian natury ustawodawczej. Aspekty prawne przedsięwzięcia budowlanego w istotny sposób rzutują na sprawny przebieg całej inwestycji – usprawniając lub utrudniając jej realizację. Problemy prawne występujące na gruncie prawa budowlanego mogą być skomplikowane i wielowątkowe, a do ich właściwego rozwiązania konieczne może być skorzystanie z usług Kancelarii, która w przeszłości prowadziła podobne sprawy – prawnik prawo budowlane Warszawa.

Prawnik prawo budowlane Warszawa

Prawo budowlane – obsługa procesów inwestycyjnych

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE z Warszawy to zespół specjalistów z wielu dziedzin prawa. Jednym ze szczególnych obszarów zainteresowania naszej Kancelarii jest prawo budowlane, a ściślej kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych. Znamy specyfikę funkcjonowania branży budowlanej i towarzyszące jej ryzyka. Obsługiwaliśmy dziesiątki procesów inwestycyjnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu skuteczne i sprawdzone rozwiązania.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w ramach wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Naszym klientom udzielamy pomocy prawnej w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Zapewniamy bieżącą obsługę prawną deweloperów i podmiotów z branży hotelarskiej. Doradzamy także  indywidualnym inwestorom przy pojedynczych transakcjach. Świadczymy również usługi z zakresu prawa budowlanego na rzecz generalnych wykonawców, podwykonawców oraz osób fizycznych, które pozostają w sporze z deweloperem lub firmą budowlaną.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

  • wsparcie i zastępstwo przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, w tym w postępowaniach o wydanie pozwoleń na budowę, warunków zabudowy itp.; wspieramy również przy dokonywaniu ich zmian, a także przy ich przenoszeniu na inny podmiot;
  • przygotowanie i negocjowanie umów z projektantami, wykonawcami robót budowlanych, umów podwykonawczych, umów o zastępstwo inwestycyjne, umów o konsorcjum;
  • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego;
  • przeprowadzanie audytów nieruchomości;
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • doradztwo prawne z zakresu prawa budowlanego;
  • reprezentacja klientów w relacjach z bankami;
  • zastępstwo w sporach sądowych z wykonawcami, klientami i dłużnikami;
  • pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji od organów administracji publicznej.

Prawnik prawo budowlane Warszawa – dbamy o realizację Państwa celów biznesowych

Jako radcowie prawni pomagamy przedsiębiorcom z sektora budowlanego sprawnie prowadzić projekty budowlane. Przejmujemy na siebie ciężar związany z rozwiązywaniem wszelkich problemów prawnych, również na drodze rozmów polubownych. Zabezpieczamy interesy naszych Klientów, przewidujemy ewentualne zagrożenia i proponujemy rozwiązania, które mają prowadzić do ich eliminacji. Nie bez znaczenia pozostają dla nas kwestie związane z Państwa płynnością finansową – pomagamy w jej zachowaniu i stabilizacji – wobec pojawiających się problemów w tym zakresie.

Swoje działania zawsze zaczynamy od dokładnej analizy Państwa preferencji i celów biznesowych. Punktem wyjścia są dla nas Państwa cele gospodarcze, podług których dobieramy rozwiązania natury prawnej. Ocenimy w jaki sposób wpłyną one na strony procesu inwestycyjnego, to jest na inwestora oraz wykonawcę (wykonawców).

Wieloletnia praktyka z zakresu prawa budowlanego pozwala nam sprawnie poruszać się po różnych regulacjach prawnych, które mają wpływ na inwestycję. Nasze rozwiązania oparte są na empirycznym doświadczeniu, a przez to mogą odnieść pozytywny skutek dla Państwa inwestycji budowlanej. Każdą sprawę z zakresu prawa budowlanego prowadzi prawnik (radca prawny), który w przeszłości rozwiązał podobne problemy. Prawnik prawo budowlane Warszawa zapewni Ci niezbędne wsparcie – oparte na jego wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu spraw z tej dziedziny prawa.

Wsparcie stron umowy o roboty budowlane – prawnik prawo budowlane Warszawa

W ramach działu prawa budowlanego wspieramy strony umowy o roboty budowlane w przezwyciężaniu trudności prawnych i osiąganiu satysfakcjonujących rozwiązań, które będą sprzyjać realizacji celu biznesowego Państwa przedsięwzięcia. Jako prawnik prawo budowlane Warszawa dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu w osiąganiu wcześniej założonych postanowień biznesowych – minimalizując przy tym występowanie komplikacji prawnych.

Poprzez zawarcie umowy o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w niej obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Kancelaria adresuje swoje usługi do inwestorów, wykonawców i podwykonawców. Rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania umowy o roboty budowlane. W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące odpowiedzialności za wady robót budowlanych oraz odpowiedzialności cywilnej uczestników procesu inwestycyjnego. Pomagamy uzyskać naszym Klientom odpowiednie rekompensaty finansowe – w możliwie najszybszy i najbardziej efektywny sposób.

Pomagamy naszym Klientom również w sprawach wynikłych w związku z czynnościami przygotowania robót, odebrania obiektu (również w zakresie odbiorów częściowych), zapłaty umówionego wynagrodzenia, gwarancji zapłaty za roboty budowlane oraz wszelkimi nieprawidłowościami, które powstały z winy wykonawcy robót budowlanych (względnie podwykonawców).

W pierwszym rzędzie podejmiemy próbę polubownego załatwienia sprawy – z uwagi na potencjalną oszczędność czasu i pieniędzy. Wykorzystamy swoją wiedzę, doświadczenie i autorytet, aby wypracować korzystne porozumienie. Wobec braku woli drugiej strony sporu do rozmów – podejmiemy odpowiednie działania natury prawnej, które każdorazowo będą dopasowane do Państwa sytuacji.

Prawo Budowlane Warszawa

Jak prawnik od prawa budowlanego w Warszawie może pomóc w sprawie umowy deweloperskiej?

Jeżeli poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii, która udzieli Wam wsparcia prawnego w sprawie umowy deweloperskiej, to jesteście w dobrym miejscu. Kancelaria Radców Prawnych Cavere specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa budowlanego, w tym w sprawach dotyczących umowy deweloperskiej.

Umowa deweloperska, to umowa zawarta między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Wspieramy deweloperów i nabywców w rozwiązywaniu problemów prawnych, które powstały w związku z zawarciem umowy deweloperskiej. Podejmujemy niezbędne działania zmierzające do zabezpieczenia interesów naszych Klientów.

W szczególności:

– doradzamy naszym Klientom (osobiście i online);

– przygotowujemy i opiniujemy umowy deweloperskie;

– reprezentujemy deweloperów i nabywców w negocjacjach;

– reprezentujemy deweloperów i nabywców podczas postępowań sądowych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferty naszej Kancelarii w zakresie umów deweloperskich, zapraszamy do kontaktu. Jako prawnik prawo budowlane Warszawa również zakresem swojej działalności obejmujemy ten rodzaj umowy.

Odpowiedzialność wykonawcy za wady robót wynikające z wad projektu

Niekiedy może zdarzyć się, że wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z projektem, ale z powodu jego nieprawidłowości same roboty będą wadliwe. W ramach wykonywanej praktyki prawnej z zakresu prawa budowlanego prowadziliśmy wiele takich spraw. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami i podejmujemy niezbędne działania zmierzające do uzyskania stosownej rekompensaty i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Tego typu sprawy potrafią być skomplikowane i wielowątkowe – stąd powierzenie jej do prowadzenia profesjonalnej Kancelarii będzie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i poszukujecie w Warszawie pomocy prawnej – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Jak skontaktować się z Kancelarią prawa budowlanego w Warszawie?

Kontakt z Kancelarią możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 9922 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Jeżeli zatem poszukujecie Państwo Kancelarii w Warszawie, która świadczy usługi z zakresu prawa budowlanego – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawimy zasady współpracy z naszą Kancelarią.

Prawnik prawo budowlane Warszawa - na czym polega pomoc prawna?

Tak jak wspominaliśmy wcześniej - prawo budowlane to niezwykle rozbudowana i rozległa dziedzina prawa, która często jest modyfikowana przez ustawodawcę. Nasza rola sprowadza się do podejmowania działań natury prawnej i faktycznej, które mają prowadzić do zabezpieczenia Państwa inwestycji od ewentualnych zagrożeń prawnych. Jeżeli jednak problem już wystąpi - dołożymy wszelkich starań, aby go rozwiązać. W ramach współpracy udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne i inne niezbędne dokumenty, uczestniczymy w negocjacjach, a w razie potrzeby reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej w Polsce.

Prawnik prawo budowlane Warszawa - co wchodzi w zakres usług Państwa Kancelarii?

Kancelaria Radców Prawnych Cavere z Warszawy zajmuje się rozwiązywaniem wszystkich problemów prawnych, które mogą powstać na gruncie prawa budowlanego. W szczególności zajmujemy się: reprezentacją przed organami administracji publicznej (sprawy o wydanie pozwolenia na budowę, sprawy o warunki zabudowy, dokonanie modyfikacji wcześniej złożonych wniosków w tym przedmiocie), przygotowywaniem i negocjowaniem wszelkich dokumentów i umów (umowy o roboty budowlane, umowy z projektantami, wykonawcami, umowy podwykonawcze, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy o konsorcjum), sporządzaniem opinii prawnych i bieżącym doradztwem prawnym, przeprowadzaniem audytów prawnych nieruchomości i regulowaniem ich stanu prawnego oraz szeroko rozumianym zastępstwem przed Sądami i organami administracji publicznej.

Ile kosztuje pomoc prawna z zakresu prawa budowlanego?

Każda sprawa jest inna i w konsekwencji wynagrodzenie za jej prowadzenie będzie się różnić. Głównym czynnikiem, który wpływa na wysokość wynagrodzenia, jest czas, który radca prawny będzie musiał poświęcić na rozwiązanie problemu. Jeżeli macie Państwo pytania w tym przedmiocie - zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Jak skontaktować się z Kancelarią?

Kontakt z Kancelarią możecie nawiązać Państwo na trzy sposoby, a mianowicie telefonicznie pod numerami telefonu: 22 826 00 99, 22 826 15 78, za pośrednictwem poczty email: cavere@cavere.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdujące się na niniejszej podstronie lub w zakładce "Kontakt".

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...