CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PRAWNIK PRAWO BUDOWLANE WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | PRAWNIK PRAWO BUDOWLANE WARSZAWA

PRAWNIK PRAWO BUDOWLANE WARSZAWA

Prawo budowlane to niezwykle rozległa gałąź prawa, w której często zachodzą zmiany ustawodawcze. Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który są realizowane różnego rodzaju inwestycje budowlane jest Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Rzeczony akt prawny został znowelizowany w 2020 i 2021 roku, co w istotny sposób wpłynęło na sytuację inwestorów.

Przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze budowlanym mają świadomość konieczności monitorowania wszelkich zmian natury ustawodawczej. Aspekty prawne przedsięwzięcia budowlanego w istotny sposób rzutują na sprawny przebieg całej inwestycji – usprawniając lub utrudniając jej realizację. Problemy prawne występujące na gruncie prawa budowlanego mogą być skomplikowane i wielowątkowe, a do ich właściwego rozwiązania konieczne może być skorzystanie z usług Kancelarii, która w przeszłości prowadziła podobne sprawy – prawnik prawo budowlane Warszawa.

Prawnik prawo budowlane Warszawa

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO?

NAPISZ DO NAS

Prawo budowlane – obsługa procesów inwestycyjnych

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE z Warszawy to zespół specjalistów z wielu dziedzin prawa. Jednym ze szczególnych obszarów zainteresowania naszej Kancelarii jest prawo budowlane, a ściślej kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych. Znamy specyfikę funkcjonowania branży budowlanej i towarzyszące jej ryzyka. Obsługiwaliśmy dziesiątki procesów inwestycyjnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu skuteczne i sprawdzone rozwiązania.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w ramach wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Naszym klientom udzielamy pomocy prawnej w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Zapewniamy bieżącą obsługę prawną deweloperów i podmiotów z branży hotelarskiej. Doradzamy także  indywidualnym inwestorom przy pojedynczych transakcjach. Świadczymy również usługi z zakresu prawa budowlanego na rzecz generalnych wykonawców, podwykonawców oraz osób fizycznych, które pozostają w sporze z deweloperem lub firmą budowlaną.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

  • wsparcie i zastępstwo przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, w tym w postępowaniach o wydanie pozwoleń na budowę, warunków zabudowy itp.; wspieramy również przy dokonywaniu ich zmian, a także przy ich przenoszeniu na inny podmiot;
  • przygotowanie i negocjowanie umów z projektantami, wykonawcami robót budowlanych, umów podwykonawczych, umów o zastępstwo inwestycyjne, umów o konsorcjum;
  • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego;
  • przeprowadzanie audytów nieruchomości;
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • doradztwo prawne z zakresu prawa budowlanego;
  • reprezentacja klientów w relacjach z bankami;
  • zastępstwo w sporach sądowych z wykonawcami, klientami i dłużnikami;
  • pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji od organów administracji publicznej.

Prawnik prawo budowlane Warszawa – dbamy o realizację Państwa celów biznesowych

Jako radcowie prawni pomagamy przedsiębiorcom z sektora budowlanego sprawnie prowadzić projekty budowlane. Przejmujemy na siebie ciężar związany z rozwiązywaniem wszelkich problemów prawnych, również na drodze rozmów polubownych. Zabezpieczamy interesy naszych Klientów, przewidujemy ewentualne zagrożenia i proponujemy rozwiązania, które mają prowadzić do ich eliminacji. Nie bez znaczenia pozostają dla nas kwestie związane z Państwa płynnością finansową – pomagamy w jej zachowaniu i stabilizacji – wobec pojawiających się problemów w tym zakresie.

Swoje działania zawsze zaczynamy od dokładnej analizy Państwa preferencji i celów biznesowych. Punktem wyjścia są dla nas Państwa cele gospodarcze, podług których dobieramy rozwiązania natury prawnej. Ocenimy w jaki sposób wpłyną one na strony procesu inwestycyjnego, to jest na inwestora oraz wykonawcę (wykonawców).

Wieloletnia praktyka z zakresu prawa budowlanego pozwala nam sprawnie poruszać się po różnych regulacjach prawnych, które mają wpływ na inwestycję. Nasze rozwiązania oparte są na empirycznym doświadczeniu, a przez to mogą odnieść pozytywny skutek dla Państwa inwestycji budowlanej. Każdą sprawę z zakresu prawa budowlanego prowadzi prawnik (radca prawny), który w przeszłości rozwiązał podobne problemy. Prawnik prawo budowlane Warszawa zapewni Ci niezbędne wsparcie – oparte na jego wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu spraw z tej dziedziny prawa.

Wsparcie stron umowy o roboty budowlane – prawnik prawo budowlane Warszawa

W ramach działu prawa budowlanego wspieramy strony umowy o roboty budowlane w przezwyciężaniu trudności prawnych i osiąganiu satysfakcjonujących rozwiązań, które będą sprzyjać realizacji celu biznesowego Państwa przedsięwzięcia. Jako prawnik prawo budowlane Warszawa dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu w osiąganiu wcześniej założonych postanowień biznesowych – minimalizując przy tym występowanie komplikacji prawnych.

Poprzez zawarcie umowy o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w niej obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Kancelaria adresuje swoje usługi do inwestorów, wykonawców i podwykonawców. Rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania umowy o roboty budowlane. W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące odpowiedzialności za wady robót budowlanych oraz odpowiedzialności cywilnej uczestników procesu inwestycyjnego. Pomagamy uzyskać naszym Klientom odpowiednie rekompensaty finansowe – w możliwie najszybszy i najbardziej efektywny sposób.

Pomagamy naszym Klientom również w sprawach wynikłych w związku z czynnościami przygotowania robót, odebrania obiektu (również w zakresie odbiorów częściowych), zapłaty umówionego wynagrodzenia, gwarancji zapłaty za roboty budowlane oraz wszelkimi nieprawidłowościami, które powstały z winy wykonawcy robót budowlanych (względnie podwykonawców).

W pierwszym rzędzie podejmiemy próbę polubownego załatwienia sprawy – z uwagi na potencjalną oszczędność czasu i pieniędzy. Wykorzystamy swoją wiedzę, doświadczenie i autorytet, aby wypracować korzystne porozumienie. Wobec braku woli drugiej strony sporu do rozmów – podejmiemy odpowiednie działania natury prawnej, które każdorazowo będą dopasowane do Państwa sytuacji.

Prawo Budowlane Warszawa

Jak prawnik od prawa budowlanego w Warszawie może pomóc w sprawie umowy deweloperskiej?

Jeżeli poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii, która udzieli Wam wsparcia prawnego w sprawie umowy deweloperskiej, to jesteście w dobrym miejscu. Kancelaria Radców Prawnych Cavere specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa budowlanego, w tym w sprawach dotyczących umowy deweloperskiej.

Umowa deweloperska, to umowa zawarta między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Wspieramy deweloperów i nabywców w rozwiązywaniu problemów prawnych, które powstały w związku z zawarciem umowy deweloperskiej. Podejmujemy niezbędne działania zmierzające do zabezpieczenia interesów naszych Klientów.

W szczególności:

– doradzamy naszym Klientom (osobiście i online);

– przygotowujemy i opiniujemy umowy deweloperskie;

– reprezentujemy deweloperów i nabywców w negocjacjach;

– reprezentujemy deweloperów i nabywców podczas postępowań sądowych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferty naszej Kancelarii w zakresie umów deweloperskich, zapraszamy do kontaktu. Jako prawnik prawo budowlane Warszawa również zakresem swojej działalności obejmujemy ten rodzaj umowy.

Odpowiedzialność wykonawcy za wady robót wynikające z wad projektu

Niekiedy może zdarzyć się, że wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z projektem, ale z powodu jego nieprawidłowości same roboty będą wadliwe. W ramach wykonywanej praktyki prawnej z zakresu prawa budowlanego prowadziliśmy wiele takich spraw. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami i podejmujemy niezbędne działania zmierzające do uzyskania stosownej rekompensaty i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Tego typu sprawy potrafią być skomplikowane i wielowątkowe – stąd powierzenie jej do prowadzenia profesjonalnej Kancelarii będzie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i poszukujecie w Warszawie pomocy prawnej – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Pomoc prawna w nabywaniu nieruchomości na rynku wtórnym

Nabywanie nieruchomości na rynku wtórnym różni się od sposobu ich zakupu na rynku pierwotnym. W tym pierwszym przypadku, o ile rzecz jasna kupujący zamierza sfinansować nieruchomość kredytem, najczęściej dochodzi do zawarcia umowy przedwstępnej, a następnie umowy przyrzeczonej.

Zakup nieruchomości obarczony jest sporym ryzykiem, między innymi dlatego, że w grę wchodzą duże środki pieniężne. Nie trudno się zatem dziwić, że kupujący chcą mieć pewność, że ich czynności prawne nie będą obarczone jakimikolwiek wadami.

Umowa przedwstępna, w największym możliwym skrócie, stanowi zobowiązanie stron umowy, które sprowadza się do obowiązku zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, to jest tej, na mocy której dojdzie do przeniesienia prawa własności nieruchomości ze sprzedającego na kupującego.

Rola naszej Kancelarii sprowadza się do analizy postanowień umowy przedwstępnej (która może, ale nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego) oraz umowy przyrzeczonej. Oceniamy ryzyko transakcji i reprezentujemy naszego Klienta w negocjacjach poszczególnych postanowień umownych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić w możliwie pełnym stopniu realizację interesów naszych Klientów.

Prawnik prawo budowlane Warszawa zajmie się również aspektami środowiskowymi

Każda inwestycja budowlana, niezależnie od swojego aspektu technicznego, oddziałuje w mniejszym lub w większym stopniu w środowisko naturalne. W konsekwencji powyższego prawnik od prawa budowlanego z Warszawy powinien również posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Kancelaria Radców Prawnych Cavere specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych dotyczących aspektów prawno-środowiskowych planowanych inwestycji, takich jak potencjalny wpływ na obszary chronione. Pomagamy naszym Klientom uzyskać decyzje środowiskowe oraz reprezentujemy ich interesy w toku odpowiednich postępowań.

Zakres usług naszej Kancelarii obejmuje również prowadzenie innych spraw związanych z procesem budowlanym, takich jak gospodarka odpadami, zgłoszenia instalacji i inne. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie wymaga tego interes naszego Klienta. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, które mogą stanąć na drodze niezakłóconemu procesowi inwestycyjnemu.

Dodatkowo, świadczymy usługi związane z odwoływaniem się od decyzji administracyjnych nałożonych za korzystanie z zasobów środowiska lub nieprawidłowe wykorzystanie posiadanych zezwoleń środowiskowych. Oferujemy pomoc w składaniu odwołań od kar administracyjnych i grzywien, które zostały nałożone w związku z nielegalnym korzystaniem ze środowiska lub brakiem wymaganego zezwolenia.

Nasze usługi obejmują również przygotowywanie fachowych i wyczerpujących opinii prawnych. Przedstawiamy naszym Klientom optykę Kancelarii na określone zagadnienie – przede wszystkim przez pryzmat zagrożeń prawnych.

Jeżeli zależy Państwu na tym, aby wszystkimi aspektami Waszej inwestycji zajęła się nasza Kancelaria – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Z dużą przyjemnością przeanalizujemy Państwa sytuację i przedstawimy zasady współpracy. Nasi prawnicy od prawa budowlanego z Warszawy są gotowi do podjęcia niezbędnych działań.

Pomoc prawnika od prawa budowlanego w uzyskaniu pozwolenia na budowę w Warszawie

Uzyskanie pozwolenia na budowę to niezbędny krok w rozpoczęciu każdej inwestycji budowlanej. Proces ten jest zwykle bardzo złożony i czasochłonny, wymaga biegłej znajomości przepisów prawa budowlanego oraz umiejętności sporządzenia dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej. Prawnicy z naszej Kancelarii z Warszawy mogą udzielić wsparcia w tym zakresie na każdym etapie postępowania – przejmując na siebie ciężar załatwienia wszystkich formalności.

Pozwolenie na budowę – w największym możliwym skrócie – to decyzja administracyjna, która jest niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych. Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy przygotować i uzyskać szereg dokumentów, w tym projekt budowlany, wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (względnie decyzję o warunkach zabudowy), mapę do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany, wypis z rejestru gruntów, warunki techniczne dostawy mediów i inne.

Pomoc prawna naszej Kancelarii z zakresu uzyskania pozwolenia na budowę polega w szczególności na:

– udzieleniu porady prawnej – udzielamy porad prawnych dotyczących uzyskiwania pozwolenia na budowę, w szczególności odpowiadamy na pytania dotyczące warunków zabudowy, przepisów prawa budowlanego i innych norm prawnych, które pozostają w związku z tytułowym zagadnieniem;

– sporządzeniu dokumentacji – przygotowujemy dla naszych Klientów niezbędną dokumentację potrzebną dla uzyskania pozwolenia na budowę. Nic nie umknie naszej uwadze;

– reprezentacji przed organami administracji publicznej – reprezentujemy inwestorów przed organami administracji publicznej w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.

Próba samodzielnego uzyskania pozwolenia na budowę nie zawsze kończy się powodzeniem – dlatego warto zdecydować się na usługi prawnika prawa budowlanego w Warszawie. W szczególności wówczas, gdy czas realizacji inwestycji ma duże znaczenie.

Dzięki naszym usługom:

– zwiększycie swoje szanse na uzyskanie pozwolenia budowlanego – pomożemy Państwu przygotować całą dokumentację – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– zaoszczędzicie czas i pieniądze – nasza pomoc w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę zwykle przyczynia się do szybszego załatwienia wszystkich formalności. Zajmowaliśmy się takimi sprawami dziesiątki razy;

– uzyskacie kompleksową pomoc prawną – zajmiemy się wszystkimi aspektami Państwa sprawy – dokładając wszelkich starań, aby możliwie szybko uzyskać pozwolenie na budowę.

Jeżeli będziecie doświadczać Państwo innych problemów prawnych z zakresu prawa budowlanego lub szeroko rozumianego prawa nieruchomości – również otrzymacie w naszej Kancelarii w Warszawie niezbędne wsparcie. Dbamy o to, aby nasi Klienci uzyskali pomoc prawną dotyczącą każdego aspektu ich działalności.

Dlaczego warto zdecydować się na stałą obsługę prawną z zakresu prawa budowlanego?

Prawo budowlane to skomplikowane i bardzo dynamicznie rozwijające się prawo. Wypada jedynie wspomnieć, że w 2023 roku nastąpiło wiele zmian, które w znaczący sposób wpływają na działalność podmiotów funkcjonujących na tym rynku. Znajomość prawa budowlanego jest niezbędna dla osób, które planują budowę lub przebudowę obiektu budowlanego. Stała obsługa prawna z zakresu prawa budowlanego może zapewnić szereg korzyści, w tym zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji, oszczędność czasu i pieniędzy oraz kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

W ramach stałej obsługi prawnej możemy pomóc w:

– przygotowaniu dokumentacji,

– uzyskaniu pozwolenia na budowę;

– negocjowaniu umów z klientami;

– przygotowaniu umów z podwykonawcami;

– rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych, które powstały w trakcie realizacji inwestycji;

– postępowaniach sądowych;

– postępowaniach administracyjnych;

– postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Prawnik prawo budowlane Warszawa, to gwarancja fachowych usług i terminowego wykonywania obowiązków. Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W trakcie rozmowy telefonicznej przedstawimy zasady współpracy.

Prawnik Prawo Budowlane Warszawa

Jak skontaktować się z Kancelarią prawa budowlanego w Warszawie?

Kontakt z Kancelarią możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 9922 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Jeżeli zatem poszukujecie Państwo Kancelarii w Warszawie, która świadczy usługi z zakresu prawa budowlanego – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawimy zasady współpracy z naszą Kancelarią.

KIM JESTEŚMY?

KTO BĘDZIE PROWADZIŁ TWOJĄ SPRAWĘ DOTYCZĄCĄ PRAWA BUDOWLANEGO?

Radca prawny Romuald Soroko

ROMUALD SOROKO

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, który przez wiele lat pracował w organach administracji państwowej i sądach powszechnych, a od 1992 roku działa jako radca prawny. Jego specjalizacją jest kompleksowa obsługa firm, a także sprawy dotyczące nieruchomości, ochrony dóbr osobistych, sprawy rodzinne (rozwody) oraz prawo pracy.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Grzegorz Gładysz

GRZEGORZ GŁADYSZ

RADCA PRAWNY

Radca prawny od 2010 roku i absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Specjalizuje się w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi. Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz doradza podmiotom z branży deweloperskiej, hotelarskiej i medycznej. Ma doświadczenie w badaniach stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz w negocjacjach biznesowych.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Andrzej Dudicz

ANDRZEJ DUDICZ

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, radca prawny z doświadczeniem w prawie handlowym, umowach i nieruchomościach. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną spółek, projektów inwestycyjnych oraz procesów restrukturyzacyjnych. Wpisany na listę OIRP w Warszawie.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Piotr Kanadys

PIOTR KANADYS

RADCA PRAWNY

Radca prawny, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie umów oraz prawie nieruchomości. Zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych i fundacji oraz procesów inwestycyjno-budowlanych. Uczestniczy w procesach badania stanu prawnego nieruchomości.

Więcej informacji o zespole…

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ

DOTYCZĄCEJ PRAWA BUDOWLANEGO W WARSZAWIE?

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.cavere.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM WSPARCIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO W WARSZAWIE

Kliknij w poniższy przycisk i poznaj lepiej zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy. Twoją sprawą z zakresu prawa budowlanego zajmie się radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pomożemy Państwu uporać się z trudnościami natury prawnej z zakresu prawa budowlanego – wykorzystując nasze bogate doświadczenie w tej materii.

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...

Call Now Button