CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Skarb Państwa przeciwko kierownikowi budowy

Klient Kancelarii pełnił przed laty funkcję kierownika budowy, na jednej z inwestycji Skarbu Państwa w Warszawie. Proces inwestycyjny sprowadzał się do całkowitej przebudowy starego budynku i zaadaptowania go na potrzeby instytucji, mającej w nim swoją siedzibę. Przed przystąpieniem do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy, inwestor zlecił wykonanie inwentaryzacji obiektu i oceny skali wymaganych prac. Następnie wyłoniony został wykonawca, który przystąpił do prac przygotowawczych. W niedługim czasie wyszło na jaw, że inwentaryzacja wykonana została w sposób pobieżny, bez wykonania wielu niezbędnych badań. Jak wynika z ustaleń wykonawca na bieżąco informował inwestora, że zakres prac musi ulec rozszerzeniu, bo ujawniane wady – jeśli nie zostaną usunięte – doprowadzą do katastrofy budowlanej. Skarb Państwa uruchamiał więc  zamówienia publiczne na kolejne prace. Nowe przetargi wygrywał dotychczasowy wykonawca, z uwagi na brak innych oferentów.


Po podsumowaniu poniesionych kosztów okazało się, że przebudowa starego, kilkudziesięcioletniego budynku, była ekonomicznie nieopłacalna, gdyż taniej i efektywnej byłoby rozebrać ten obiekt i wybudować nowy. Była to tylko jedna z wielu okoliczności, wskazujących na to, jak bardzo  nieprofesjonalnie zaplanowana i prowadzona była przez Skarb Państwa ta inwestycja. Co więcej, wykonawca w trakcie prowadzonych prac, zmuszony był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, a w konsekwencji inwestor wypowiedział mu wszystkie umowy (o jego niewypłacalności wiedział zaś znacznie wcześniej).


Z budową – jako kierownik budowy – rozstał się też Klient Kancelarii. Po wielu miesiącach, na budowie pojawił się nowy wykonawca, który miał dokończyć prace. Kilka lat później, nasz Klient otrzymał pozew, w którym Skarb Państwa domaga się od niego ponad 2 mln zł. odszkodowania wraz z odsetkami, z tytułu szkód, jakie rzekomo wyrządził, nienależycie kontrolując jakość prac, wykonywanych przez pierwotnego wykonawcę, a które to szkody naprawiać musiał jego następca.

             
W ocenie Kancelarii, roszczenie dochodzone przez Skarb Państwa jest przedawnione. Poza tym szereg innych argumentów przemawia za bezzasadnością powództwa. Sprawa jest w toku.

Call Now Button