CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową jest możliwe, ale wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności. Niekiedy jednak tego rodzaju przekształcenie będzie bardzo opłacalne – chociażby ze względu na kwestię obciążeń publicznoprawnych i odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W jaki sposób przekształcić spółkę cywilną w spółkę komandytową? Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na tego rodzaju działania? Jakich formalności należy dopełnić, aby przekształcenie spółki cywilnej w komandytową przebiegło sprawnie i bez żadnych komplikacji? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym artykule.

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową – spółka cywilna ma swoje wady…

Spółka cywilna jest umową zawartą przez co najmniej dwie osoby, a zatem nie jest ani spółką osobową, ani spółką kapitałowa. Nie posiada osobowości prawnej, a przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Spółka cywilna ma swoje zalety. Jest stosunkowo łatwa w założeniu, a koszty z tym związane nie są wysokie. Co więcej prowadzenie księgowości spółki cywilnej również nie jest skomplikowane.

Zalety spółki cywilnej nie powinny jednak przesłaniać jej wad. Przede wszystkim spółka cywilna nie może w swoim imieniu realizować żadnych praw, a zatem chociażby nabycie nieruchomości „w imieniu” spółki cywilnej nie będzie możliwe.

Co więcej spółka cywilna jako taka odpowiedzialności za zobowiązania nie ponosi. Wynika to z faktu, że nie posiada swojego majątku, a jej majątek to wspólny majątek wspólników. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania solidarnie – całym swoim majątkiem.

Wraz z rozwojem konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego rosną również wszelkiego rodzaju ryzyka. Jakkolwiek spółka cywilna mogła być wystarczająca na początku wykonywania działalności, tak później może być niewłaściwa – chociażby z uwagi na możliwość odpowiadania własnym majątkiem za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem firmy.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową jest jedną z dostępnych możliwości. Ustawodawca od samego początku zakładał, że spółki cywilne są formą prawną przeznaczoną dla niewielkich działalności, a dla „poważniejszych” przedsięwzięć właściwe będą spółki handlowe (osobowe i kapitałowe).

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową dojdzie do skutku w momencie wpisu do rejestru w KRS. W tym również momencie powstanie spółka przekształcona, której będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki stanowiące dotąd majątek wspólny wspólników spółki cywilnej.

Dlaczego warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę komandytową?

Spółka komandytowa, w odróżnieniu od spółki cywilnej, nie jest umową, a pełnoprawną spółką osobową. W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej wiąże się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim:

– możecie zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki;

– unikniecie Państwo podwójnego opodatkowania;

– uzyskacie swobodę w zakresie wypłaty zaliczek na poczet zysków;

– śmierć wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki.

Mądrze zorganizowana spółka komandytowa może być bardzo dobrą formą prawną wykonywania działalności gospodarczej.

Z uwagi na powyższe wiele osób zastanawia się, czy przekształcenie spółki cywilnej w komandytową jest możliwe. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Musicie Państwo jednak pamiętać, że należy w tym celu dopełnić kilku formalności. O co chodzi?

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową – krok po kroku

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową jest możliwe na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.), a ściślej przepisów art. 551 § 2; art. 551 § 3; art. 551 § 4 k.s.h. w związku z art. 26 § 4; art. 26 § 5; art. 26 § 6 k.s.h. oraz art. 552-570 k.s.h oraz art. 572 k.s.h.

Najczęściej komplementariuszem w spółce komandytowej jest prosta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym 5000 zł, a komandytariuszami będą dotychczasowi wspólnicy w spółce cywilnej. Wówczas to spółka z o.o. będzie ponosiła odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej – jako jedyny komplementariusz.

W takim przypadku należy w pierwszym rzędzie założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie powinna przystąpić jako nowy wspólnik do spółki cywilnej.

Następnie należy przekształcić spółkę cywilną w komandytową. W tym celu można skorzystać z trybu uproszczonego. Wspólnicy będą musieli:

– dostosować umowę spółki cywilnej do wymogów wynikających z przepisów k.s.h.;

– podjąć odpowiednią uchwałę o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową;

– podpisać umowę spółki komandytowej;

– zarejestrować spółkę komandytową w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak Państwo widzicie przekształcenie spółki cywilnej w komandytową jest możliwe do wykonania, ale wiąże się z szeregiem formalności. Jeżeli nie czujecie się na siłach, aby zajmować się formalnościami – rekomendujemy skorzystanie z usług kancelarii prawnej.

Spółka komandytowa jako następca prawny spółki cywilnej

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową odnosi ten skutek, że spółce komandytowej (przekształconej) będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki stanowiące dotąd majątek wspólników spółki cywilnej. Dotyczy to także uprawnień o charakterze administracyjnoprawnym (np. koncesji).

Powyższe oznacza, że np. jeżeli zawieraliście Państwo różnego rodzaju umowy, to spółka komandytowa stanie się automatycznie stroną takich kontraktów. Co więcej zachowacie dotychczasowy numer NIP i REGON.

Co więcej na skutek przekształcenia konieczne stanie się zmodyfikowanie wpisów w CEIDG i dokonanie modyfikacji w zakresie prowadzonej księgowości – o ile wymagana forma księgowości nie była prowadzona już na etapie wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

Podsumowanie

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności, ale korzyści wynikające z takiej zmiany są daleko idące. Wypada jedynie wspomnieć, że w spółce komandytowej tylko komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona. Jeżeli poszukujecie Państwo kancelarii, która zajmie się przeprowadzeniem takiego przekształcenia – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Świadczymy profesjonalne usługi prawne na rzecz przedsiębiorców w całej Polsce.

Wpisy blogowe nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój problem prawny z naszą Kancelarią, zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców. Znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Call Now Button