CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Windykacja faktury bez podpisu

Windykacja faktury bez podpisu to jedna z usług oferowanych Klientom przez Kancelarię Radców Prawnych Cavere. W dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej transakcji i umów zawieranych jest drogą elektroniczną, problem niezapłaconych faktur staje się coraz bardziej powszechny. Warto jednak pamiętać, że brak podpisu na fakturze nie oznacza, że wierzyciel jest bezradny. Przedsiębiorcy mają prawo dochodzić swoich roszczeń nawet w przypadku faktur bez podpisu. Dlaczego warto skorzystać z takiej usługi jak windykacja faktury bez podpisu?

Czym jest faktura i jakie ma znaczenie prawne – windykacja faktury bez podpisu

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji sprzedaży towarów lub usług. W polskim systemie prawnym faktura pełni funkcję dowodu księgowego, który potwierdza zobowiązanie jednej strony do zapłaty określonej kwoty na rzecz drugiej strony. Faktura ewidencjonuje nie tylko wartość i rodzaj transakcji, ale również strony uczestniczące w czynności. Faktura podpisana dokumentuje przeprowadzenie czynności. Stanowi ona również dowód zamówienia co znajduje swoje skutki również w obowiązku zapłaty.

Do elementów składowych faktury należą m.in.:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), faktura nie musi zawierać podpisu, aby była ważna. To oznacza, że brak podpisu na fakturze nie wpływa na jej ważność ani na obowiązek zapłaty wynikający z tego dokumentu.

Faktura z podpisem a faktura bez podpisu

Teoretycznie rzecz biorąc faktura z podpisem w zasadzie nie różni się od faktury bez podpisu. W praktyce ta perspektywa zupełnie się zmienia. W sytuacji, gdy z powodu nieuregulowanych należności wystawca określonej faktury przekaże sprawę do sądu, wówczas nieopłacona faktura, która została podpisana przez kontrahenta będzie stanowiła dowód w sprawie. W większości przypadków w takiej sytuacji decyzją sądu jest wydawany nakaz zapłaty. W przypadku faktury bez podpisu, dokument taki nie będzie stanowił w sprawach sądowych bezspornego dowodu. Co za tym idzie? Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie sąd będzie zobowiązany przesłuchać strony, zebrać dowody. Taka sytuacja jest, w sposób bezpośredni, związana z wydłużeniem postępowania sądowego.

Brak podpisu na fakturze nie jest błędem. Na wskazanym dokumencie nie ma obowiązku umieszczania podpisów wystawcy i odbiorcy ani ich firmowych pieczątek. Jeżeli taka faktura zawiera wszystkie wymienione w ustawie elementy, jest w pełni zgodna z przepisami prawa. Nie różni się ona niczym od faktury podpisanej. Jeżeli natomiast dojdzie do sytuacji, w której strony wejdą na drogę sądową, wówczas staje się ona dowodem mniej wiarygodnym od faktury podpisanej.

Na jakie aspekty zwrócić uwagę przy windykacji faktury bez podpisu?

Windykacja faktury bez podpisu może być bardziej skomplikowana niż windykacja faktury tradycyjnej, ale nie jest niemożliwa. Kluczowe jest zgromadzenie odpowiednich dowodów potwierdzających zawarcie umowy i wykonanie usługi lub dostarczenie towaru. Faktura bez podpisu powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy, takie jak: dane stron transakcji, opis towarów lub usług, kwotę należności, datę wystawienia oraz termin płatności. Ważne jest także, aby posiadać inne dokumenty towarzyszące, takie jak zamówienia, potwierdzenia odbioru towarów, e-maile lub korespondencję, która może świadczyć o zawarciu transakcji.

Windykacja faktury bez podpisu przez prawnika

Kiedy wierzyciel zdecyduje się na windykację faktury bez podpisu, powinien zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika. Prawnik może pomóc w zgromadzeniu odpowiednich dowodów i przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do dochodzenia roszczeń. Ważne jest również, aby prawnik dokonał analizy sytuacji prawnej, w tym umowy zawartej między stronami, korespondencji oraz innych dowodów potwierdzających istnienie zobowiązania. W przypadku braku reakcji dłużnika na wezwania do zapłaty, prawnik może podjąć kroki prawne, takie jak złożenie pozwu w sądzie.

Korzyści płynące z windykacji faktury bez podpisu – windykacja faktury bez podpisu

Windykacja faktury bez podpisu niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na odzyskanie należności, które mogą mieć istotne znaczenie dla płynności finansowej przedsiębiorstwa. Skorzystanie z pomocy prawnika daje jasny sygnał dłużnikowi, że wierzyciel jest zdeterminowany do odzyskania swoich należności i zna swoje prawa. Dzięki profesjonalnej pomocy prawnika możliwe jest również wynegocjowanie korzystnych warunków spłaty długu lub uzyskanie porozumienia, które zminimalizuje straty wierzyciela. Warto podkreślić, że windykacja faktury bez podpisu może również zapobiec przedawnieniu roszczenia, co jest szczególnie ważne w przypadku długów o dużej wartości.

Windykacja faktury bez podpisu – czy warto skorzystać ze wskazanej usługi?

Każde niezapłacone zobowiązanie powinno być jak najszybciej podjęte do windykacji, aby uniknąć problemów finansowych. Faktura bez podpisu nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń, ale wymaga odpowiedniego podejścia i zgromadzenia dowodów. Profesjonalna pomoc prawnika może znacznie zwiększyć szanse na odzyskanie należności i ochronę interesów wierzyciela. Skorzystanie z usługi windykacji faktury bez podpisu to rozsądne rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorcom na skuteczne zarządzanie swoimi finansami i minimalizowanie ryzyka związanego z niezapłaconymi fakturami.

Wpisy blogowe nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój problem prawny z naszą Kancelarią, zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców. Znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Call Now Button