CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firmy to bardzo ważny zakres działalności Kancelarii Radców Prawnych Cavere. Od wielu lat nasze usługi kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych. Obsługa prawna biznesu nabiera również coraz większego znaczenia, gdyż potrzeby obrotu gospodarczego rosną, a sam system prawny staje się coraz bardziej skomplikowany, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Prowadzenie własnego biznesu to z jednej strony obowiązek dochowania wymagań wielu przepisów prawa publicznego, a z drugiej stałe dokonywanie najróżniejszych czynności prawnych z klientami, kontrahentami oraz klientami. Obsługa prawna firm jest więc nie tylko dużym ułatwieniem w prowadzeniu własnej firmy, ale niejednokrotnie również zwykłą koniecznością.

Obsługa prawna firm

Na czym polega obsługa prawna firm?

Obsługa prawna firmy polega przede wszystkim nad udzielaniu stałego wsparcia prawnego określonemu przedsiębiorcy lub spółce handlowej. Naszym zadaniem jest zajmowanie się wszelkimi kwestiami prawnymi, które pojawiają się lub mogą się pojawić w toku funkcjonowania firmy. Czuwamy zarówno nad stroną formalną prowadzenia biznesu, nad spełnieniem wszelkich wymagań stawianych przez przepisy prawa publicznego, w tym również przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz prawa pracy, jak również zajmujemy się aspektami prawa prywatnego w biznesie, a więc przede wszystkim procesem zawierania umów. Mowa tutaj o umowach z klientami lub z innymi przedsiębiorcami. Obsługa prawna firm to bardzo ważny filar w działalności naszej kancelarii.

Pomoc w założeniu pierwszego biznesu

Obsługa prawna firm w wydaniu Kancelarii Radców Prawnych Cavere obejmuje również pomoc w założeniu pierwszego biznesu. Wspieramy klienta najpierw w wyborze właściwej formy prawnej działalności. Forma prawna musi być bowiem dopasowana do rodzaju działalności przyszłego przedsiębiorcy, ale również oczekiwać jego własnym oczekiwaniom, które przykładowo mogą dotyczyć odpowiedzialności za zobowiązania czy możliwości wpływania na procesy decyzyjne w spółce. Następnie pomagamy w zorganizowaniu całego biznesu, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w przypadku spółki handlowej również umowy będącej podstawą działania spółki, jak również w wypełnieniu wszelkich formalności, dokonaniu rejestracji działalności lub wpisów KRS. Zawsze staramy się zająć wszelkimi kwestiami prawnymi związanymi z założeniem firmy, tak, aby sam przedsiębiorca mógł skupić się nad zorganizowaniem działalności i nad jej rozwojem. Obsługa prawna firm to bardzo szeroki zakres usług dla przedsiębiorców.

Forma współpracy – obsługa prawna firm

Jesteśmy świadomi, że różne firmy mają zróżnicowane potrzeby, w tym również dotyczące intensywności podejmowanej współpracy prawnej. Z tego powodu zawsze staramy się znaleźć formę współpracy związanej z obsługą prawną firmy, która będzie odpowiadać na potrzeby naszego klienta oraz pozwoli na właściwe zabezpieczenie jego interesów. Obsługa prawna firmy może więc polegać na czuwaniu nad wszelkimi sprawami biznesu, jak i obejmować tylko wybrane aspekty tej działalności, związane chociażby z prawem publicznym lub tylko z prawem umów.

Reprezentacja w sporach sądowych

Obsługa prawna firm nie może obejść się również bez podejmowania reprezentacji przedsiębiorców przed organami publicznymi, ale również przed sądami w toku procesu. O spór między przedsiębiorcami nie jest bowiem trudno, a pomoc profesjonalistów, którzy dodatkowo znają wszelkie sprawy firmy od podszewki, może okazać się nieoceniona. Warto również pamiętać, że spory między przedsiębiorcami rozpatrywane są w postępowaniu gospodarczym, które jest bardziej skomplikowane niż zwykłe postępowanie cywilne, a dodatkowo rządzi się swoimi prawami. Jednocześnie przed wdaniem się w spór zawsze staramy się rozwiązać każdy problem na drodze polubownej. W tym zakresie prowadzimy w imieniu naszych klientów negocjacje z drugą stroną, tak, aby w miarę możliwości uniknąć drogi sądowej, która najczęściej bywa długa i kosztowna. Gdy jednak nie ma innego wyboru, wówczas staramy się w postępowaniu sądowym zabezpieczyć interesy naszych klientów na najwyższym poziomie.

Przygotowanie wzorów umów i dokumentów wewnętrznych – obsługa prawna firm

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później stanie przed koniecznością zawarcia umowy cywilnoprawnej. Mowa tutaj zarówno o umowach zawieranych z innymi przedsiębiorcami, jak i o umowach zawieranych z klientami. Szczególnie ważny jest ten drugi przypadek, gdyż w takiej relacji klient jest konsumentem, który podlega szczególnej ochronie, zwłaszcza przed niedozwolonymi klauzulami umownymi. Każda umowa powinna być sporządzona tak, aby należycie zabezpieczać interesy przedsiębiorcy. W ramach obsługi prawnej dokonujemy również analizy umów zaproponowanych naszym klientom, oceniając potencjalne ryzyko związane z ich zawarciem. Należy zawsze mieć na uwadze, że umowa wywołuje skutki nie tylko wprost wynikające z jej treści, ale również wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Każda umowa powinna być skrupulatnie i rzetelnie przygotowana. To samo tyczy się wszelkich dokumentów wewnętrznych wymaganych przez prawo, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych.

Korzyści płynące z obsługi prawnej firmy

Obsługa prawna firm prowadzona przez Kancelarię Radców Prawnych Cavere daje ich właścicielom ogromny komfort związany z faktem, że nie muszą się on przejmować żadnymi sprawami prawnymi. Taki przedsiębiorca może całkowicie skupić się na prowadzeniu swojego biznesu oraz nad szukaniem nowych ścieżek rozwodu i usprawnianiem całej działalności. To naprawdę wymierna korzyść, która przekłada się na wyniki rynkowe. Dodatkowo posiadanie stałej obsługi prawnej pozwala na zapobieżeniu wielu sporom oraz innym nieprzyjemnym sytuacjom. W dobie bardzo szybko zmieniających się przepisów prawa, obsługa prawna firm staje się bardzo ważna, a wręcz niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania biznesu.

Wpisy blogowe nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój problem prawny z naszą Kancelarią, zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców. Znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Call Now Button