CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę?

W trakcie wykonywania naszej praktyki prawnej często spotykamy się z pytaniem jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę. Niestety stosunkowo często zdarza się, że kontrahenci nie regulują należności na czas i nie reagują na wiadomości wzywające do zapłaty. Co powinien zrobić przedsiębiorca w sytuacji, gdy druga strona umowy nie reguluje należności? Dlaczego w pierwszym rzędzie trzeba podjąć rozmowy polubowne? W jakim trybie sądowym dochodzić zapłaty? Dlaczego nie można zwlekać z podjęciem działań natury prawnej? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę

Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę – negocjacje

Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że nieregulowanie należności z faktury na czas zdarza się stosunkowo często. Dla przedsiębiorcy tego rodzaju zdarzenie jest problematyczne z wielu powodów.

Po pierwsze dlatego, że nie otrzymał zapłaty za wykonaną usługę lub dostarczony produkt. Takie sytuacje mogą uderzać w płynność finansową przedsiębiorstwa, a zatem w podstawę jego funkcjonowania. Nie można zatem tego tolerować.

Po drugie chodzi o obowiązki podatkowe. Przedsiębiorca będący czynnym płatnikiem podatku VAT – co do zasady będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego od takiej faktury. Są to kolejne odczuwalne straty, które poniesie w związku z nieopłaconą fakturą.

W związku z powyższym każdemu przedsiębiorcy powinno zależeć na tym, aby możliwie szybko i efektywnie odzyskać pieniądze – bez generowania dalszych kosztów.

Odpowiedź na pytanie jakie odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę powinna zacząć się od wskazania polubownej metody odzyskiwania należności.

Rekomendujemy, abyście Państwo w pierwszym rzędzie podjęli taką próbę. Rozmowy telefoniczne lub wiadomości e-mail powinny być stanowcze, ale rzecz jasna profesjonalne i kulturalne. Warto wskazać dłużnikowi, że w razie dalszego uchylania się od zapłaty skierujecie Państwo sprawę na drogę postępowania sądowego, co z kolei będzie wiązało się dla niego z dodatkowymi kosztami.

Wielu dłużników – właśnie w obawie przed dodatkowymi kosztami wynikającymi z postępowania sądowego – będzie skłonna dobrowolnie wykonać swoje zobowiązanie.

Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę, gdy dłużnik nie chce zapłacić polubownie?

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to pierwszy oficjalny krok na drodze do odzyskania pieniędzy za niezapłaconą fakturę. Należy przyłożyć szczególną uwagę do jego sporządzenia, bowiem od tego niepozornego dokumentu mogą zależeć przyszłe losy sprawy.

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

– dane wierzyciela;

– dane dłużnika;

– informację z czego wynika zobowiązanie;

– numer faktury oraz datę płatności;

– termin na zapłatę należności;

– numer bankowy wierzyciela;

– informację o naliczaniu odsetek za opóźnienie;

– informację o konsekwencjach braku reakcji na wezwanie do zapłaty.

Rekomendujemy, aby poinformować dłużnika o konsekwencjach braku zapłaty w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. Rzeczone konsekwencje będą sprowadzać się do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a to rzecz jasna będzie wiązało się dla dłużnika z dodatkowymi kosztami.

Wezwanie do zapłaty możecie Państwo sporządzić samodzielnie lub zlecić jego sporządzenie kancelarii prawnej. W tym drugim przypadku dłużnik będzie bardziej skory do zapłaty, bowiem będzie miał świadomość, że ewentualne uchybienia w zakresie płatności będą wiązały się dla niego z niezwłocznym skierowaniem sprawy do sądu.

Pamiętajcie Państwo, aby wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Będziecie mieć wówczas dowód, że podjęliście próbę polubownego załatwienia sprawy. Ta okoliczność będzie badana przez Sąd!

Ale jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury, jeżeli dłużnik nie reaguje na wezwanie do zapłaty?

Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę – pozew do Sądu

Jeżeli dłużnik dalej nie jest skłonny zapłacić za fakturę, to musisz skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Pozew możesz przygotować samodzielnie lub zlecić jego sporządzenie kancelarii prawnej.

Jeżeli pozew nie będzie obarczony brakami formalnymi, to Sąd merytorycznie rozstrzygnie Twoją sprawę – wydając orzeczenie.

W tym orzeczeniu pozwany zostanie zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z faktury, a także do zapłaty odsetek i innych kosztów (np. związanych z dochodzeniem należności).

Musisz jednak pamiętać, że dłużnik może odwołać się od orzeczenia. W takim przypadku sprawa będzie rozstrzygana dłużej.

Zadbaj przy tym o to, aby pozew był przygotowany fachowo i rzetelnie, tak aby ewentualne podważenie twierdzeń w nim zawartych nie było możliwe!

Dłużnik dalej nie płaci – co robić?

Odpowiedź na pytanie jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury w sytuacji, gdy został wydany wyrok, a dłużnik dalej go wykonuje, nie jest skomplikowana.

W takich okolicznościach należy sporządzić wniosek egzekucyjny i skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Wówczas komornik będzie podejmował starania zmierzające do przymusowej egzekucji świadczenia – np. poprzez zajęcie wynagrodzenia dłużnika lub innych składników jego majątku.

Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę – przedawnienie

Nie powinieneś zwlekać z dochodzeniem należności z niezapłaconej faktury. Musisz bowiem pamiętać, że wszystkie roszczenia ulegają przedawnieniu – również te wynikające z faktury.

Jeżeli Twoje roszczenie ulegnie przedawnieniu, to będzie istniało dalej, ale nie będziesz mógł w sposób przymusowy domagać się jego spełnienia. W razie wniesienia pozwu Sąd z urzędu zbada, czy roszczenie nie jest przedawnione. Jeżeli dojdzie do wniosku, że tak – to oddali powództwo.

Podsumowanie

Szukasz odpowiedzi na pytanie jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury? W pierwszym rzędzie podejmij próbę polubownego załatwienia sprawy. Skontaktuj się z dłużnikiem i spróbuj ustalić przyczyny opóźnienia w płatności. Jeżeli dłużnik nie reaguje na Twoje wiadomości i kontakt telefoniczny – sporządź i wyślij na jego adres przedsądowe wezwanie do zapłaty. W dalszej kolejności powinieneś sporządzić pozew o zapłatę i wnieść go do właściwego sądu. Pamiętaj, aby nie zwlekać z podejmowaniem działań natury windykacyjnej. Wszystkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, a wówczas odzyskanie pieniędzy może stać się niemożliwe.

Wpisy blogowe nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój problem prawny z naszą Kancelarią, zapraszamy do kontaktu.

Call Now Button