CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Podział spółki przez wydzielenie

Wielu naszych klientów, w szczególności tych, którzy wykonują działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowych, zastanawia się, czy oraz w jaki sposób podział spółki przez wydzielenie jest możliwy. Powody uzasadniające podział spółki przez wydzielenie mogą być różne, ale najczęściej chodzi o ograniczenie różnego rodzaju ryzyk biznesowych. Jakie spółki podlegają podziałowi? Jakie są sposoby podziału spółek kapitałowych? Czym charakteryzuje się podział spółki przez wydzielenie? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym artykule blogowym. Zapraszamy do lektury.

Podział spółki przez wydzielenie

Podział spółki przez wydzielenie – czyli kilka słów o sposobach podziału

Podział spółek to stosunkowa nowość w polskim porządku prawnym. W przeszłości, a więc do momentu wejścia w życie kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), był możliwy jedynie podział faktyczny, który odbywał się poprzez likwidację spółki i zawiązanie nowej spółki.

Kodeks spółek handlowych wprowadził możliwość podziału spółek – z zachowaniem zasady następstwa prawnego spółek powstałych w miejsce spółki podlegającej podziałowi.

Nadmienić jednak należy, że podziałowi mogą podlegać jedynie spółki kapitałowe (za wyjątkiem spółki akcyjnej, której kapitał zakładowy nie został w pełni pokryty). W wyniku podziału mogą zatem powstać również jedynie spółki kapitałowe.

Wyróżniamy cztery sposoby podziału spółek kapitałowych.

Pierwszym sposobem podziału spółki jest tak zwany podział przez przejęcie, który polega na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na inne (istniejące wcześniej) spółki, w zamian za co wspólnicy (akcjonariusze) spółki dzielonej obejmują udziały (akcje) spółek przejmujących).

Drugim sposobem podziału jest podział przez zawiązanie nowych spółek. Polega to na utworzeniu nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej, w zamian za co wspólnicy (akcjonariusze) spółki dzielonej przejmują udziały (akcje) w nowych spółkach.

Trzecim sposobem podziału jest podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki. Polega on na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na istniejącą oraz na nowo utworzoną spółkę lub nowo utworzone spółki w zamian za udziału lub akcje tych spółek.

Podział spółki przez wydzielenie jest czwartym sposobem podziału spółek kapitałowych. Na skutek podziału przez wydzielenie spółka dzielona zachowuje swój byt prawny. Polega on na wydzieleniu i przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na spółkę lub spółki istniejące lub nowo zawiązane. Wówczas udziały (akcje) obejmuje spółka dzielona.

Dlaczego podział spółki przez wydzielenie może się opłacać?

W praktyce istnieje wiele powodów gospodarczych, które mogą uzasadniać chęć dokonania podziału spółki kapitałowej.

Podział spółki przez wydzielenie zwykle jest podyktowany dwoma czynnikami:

– chęcią budowania przez spółkę struktury typu holdingowego;

– chęcią zabezpieczenia działalności.

W tym drugim przypadku chodzi o wyodrębnienie ze spółki dzielonej do odrębnej spółki działalności obarczonej większym ryzykiem lub po prostu mniej opłacalnej gospodarczo.

Niekiedy również podział spółki przez wydzielenie może stanowić próbę „pogodzenia” zwaśnionych wspólników. Wówczas spółki będą mogły ponownie poprawnie funkcjonować w obrocie gospodarczym.

Procedura podziału spółki

Przepisy k.s.h. dokładnie regulują procedurę podziału spółki. Ustawodawca chce w ten sposób zapewnić transparentność procesu podziału oraz zapewnić bezpieczeństwo wierzycieli spółki i samych wspólników lub akcjonariuszy.

Istotnymi etapami podziału spółek są:

– sporządzenie planu podziału i złożenie go do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie biegłego;

– podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy (spółki dzielonej i każdej spółki przejmującej);

– weryfikacja poprawności wniosku i innych dokumentów przez sąd.

Nie jest tajemnicą, że podział spółki przez wydzielenie wiąże się z wieloma formalnościami. Jeżeli nie macie Państwo doświadczenia w tego rodzaju podziałach – zapraszamy do kontaktu. Wspieramy swoich Klientów w zagadnieniach związanych z łączeniem i podziałem spółek.

Skutki podziału spółki przez wydzielenie

Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wstępują z dniem podziału bądź dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.

Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź dniem wydzielenia, w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Przejście praw i obowiązków następuje zatem automatycznie!

Co do zasady skutkiem podziału jest likwidacja spółki dzielonej. Zasada ta nie dotyczy podziału przez wydzielenie. Już wcześniej wspominaliśmy, że podział spółki przez wydzielenie sprawia, że po dokonaniu podziału spółka dzielona będzie istniała nadal (zachowuje swój byt prawny).

Podsumowanie

Podział spółki przez wydzielenie jest jednym z czterech sposobów podziału spółek kapitałowych. Najczęściej odbywa się wówczas, gdy przedsiębiorca chce ograniczyć ryzyko gospodarcze wykonywanej działalności gospodarczej. Procedura podziału spółki przez wydzielenie jest dokładnie określona w przepisach k.s.h. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w podobnej sprawie – zachęcamy do nawiązania kontaktu.

Wpisy blogowe nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój problem prawny z naszą Kancelarią, zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców. Znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Call Now Button