CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Sprawdzenie umowy deweloperskiej to jedna z usług oferowanych Klientom przez Kancelarię Radców Prawnych Cavere. W dobie rozwijającego się rynku nieruchomości zawieranych jest coraz więcej umów deweloperskich. Biorąc jednak pod uwagę wartości nieruchomości, jak również ogromne ryzyko inwestycyjne, warto przed podpisaniem umowy z deweloperem, dokonać dokładnej analizy treści takiej umowy. Może się bowiem okazać, że w razie opóźnienia, wykrycia wad budynku lub ujawnienia innych problemów, nasze prawa nie będą należycie zabezpieczone. Dlaczego warto skorzystać z usługi analizy umowy deweloperskiej?

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Czym jest umowa deweloperska – sprawdzenie umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska jest specjalnym rodzajem umowy nazwanej, która wprowadzona została do naszego systemu prawnego na mocy ustawy z 16 września 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jak sama nazwa wskazuje, umowa ta reguluje stosunek pomiędzy deweloperem a nabywcami lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego. W umowie deweloperskiej deweloper zobowiązuje się do wybudowania domu lub wybudowania budynku i wyodrębnienia własności lokalu, a następnie do przeniesienia własności domu lub lokalu na nabywców. Z kolei nabywcy zobowiązują się do zapłaty określonej w umowie ceny. Można więc powiedzieć, że umowa deweloperska stanowi kwalifikowaną umowę przedwstępna, gdyż samo podpisanie tej umowy nie powoduje jeszcze przejścia własności budynku lub lokalu. Dlaczego jednak warto zdecydować się na sprawdzenie umowy deweloperskiej?

Na jakie postanowienia w umowie deweloperskiej zwrócić uwagę?

Jak każda umowa cywilnoprawna, umowa deweloperska może zawierać wiele postanowień, które pisane są trudnym do zrozumienia językiem. W rezultacie osoba podpisująca taką umowę, nie do końca wie co oznaczają, ale przede wszystkim jakie skutki prawne niosą za sobą konkretne postanowienia. Umowa jednak powinna przede wszystkim zawierać określenie stron umowy, miejsca i daty jej zawarcia, terminu końcowego realizacji inwestycji i terminu na przeniesienie prawa własności domu lub lokalu, terminu dokonania płatności przez nabywcę oraz dokładnego określenia przedmiotu umowy, a więc domu lub lokalu. Kluczowe jest to ostatnie postanowienie. Deweloper powinien w momencie podpisania umowy przedstawić nabywcy plany budowlane sporządzone przez uprawnioną osobę, jak również niezbędne pozwolenia na budowę, tak, aby nabywca miał pewność czego dokładnie dotyczy umowa oraz że budowa będzie przebiegać legalnie. Sprawdzenie umowy deweloperskiej musi być jednak bardziej wnikliwe.

Sprawdzanie umowy deweloperskiej przez prawnika

Sprawdzając umowę deweloperską należy zwrócić uwagę na sposób ujęcia płatności. Czy nabywca musi zapłacić kwotę nabycia wraz z przeniesieniem własności domu lub lokalu, czy też zobowiązany jest do uiszczenia wcześniej określonej części ceny. Ważna jest również klauzula waloryzacyjna, która określa prawo dewelopera do podniesienia ostatecznej ceny nabycia o odpowiedni procent w stosunku do ceny wyjściowej. Oprócz samej klauzuli waloryzacyjnej, umowa powinna wskazywać przypadki, w których deweloper ma prawo do takiego podniesienia ceny nabycia. Sprawdzenie umowy deweloperskiej obejmuje także regulację ewentualnych kar za opóźnienie lub wady gotowego budynku lub lokalu. Niezbędne jest również sprawdzenie innej dokumentacji, takiej jak chociażby treści księgi wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja czy przeznaczenia gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Może się bowiem okazać, że nieruchomość obciążana jest określonymi prawami osób trzecich, co będzie stanowić później przeszkodę w prawidłowym użytkowaniu domu lub lokalu. Zdarza się również, że deweloperzy próbują budować domy na zgłoszenie z pogwałceniem Planu Zagospodarowania, co na końcu również odbija się negatywnie na samych nabywcach. Wszystkie te analizy nasza kancelaria przeprowadza w ramach usługi sprawdzenia umowy.

Korzyści płynące ze sprawdzenia umowy deweloperskiej

Sprawdzenie umowy deweloperskiej niesie za sobą ogromne korzyści. Przede wszystkim daje jasny sygnał deweloperowi, że nabywca w poważny sposób podchodzi do zawieranej umowy i jest świadomy swoich praw oraz obowiązujących przepisów prawa. Wykrycie w porę niedozwolonych postanowień umownych lub postanowień, które są krzywdzące dla nabywcy, może pozwolić na wynegocjowanie zmiany treści umowy. Oczywiście, nawet jeśli podpisana umowa posiada niedozwolone postanowienia, to ich obalenie jest możliwe, jednak wyłącznie na drodze sądowej, co wymaga poświecenia czasu i pieniędzy. Sprawdzenie umowy deweloperskiej pozwala wreszcie uchronić się przed nieuczciwym deweloperem, który chce doprowadzić do pokrzywdzenia nabywców lub realizacje swoją inwestycję w sposób sprzeczny z prawem, co może później odbić się negatywnie na samych nabywcach. Sprawdzenie umowy deweloperskiej przez Kancelarię Radców Prawnych Cavere to więc sposób na to, aby uchronić się przed podpisaniem niekorzystnej lub krzywdzącej umowy oraz ochronić swoje interesy. Należy zwrócić uwagę, że ceny nabycia nieruchomości wynoszą obecnie kilkaset tysięcy złotych. Przy tak dużych sumach warto skorzystać z usługi sprawdzenia umowy przez doświadczonego prawnika, gdyż przemawia za tym sam rozsądek.

Warto skorzystać z analizy umowy deweloperskiej – sprawdzenie umowy deweloperskiej

Każda zawierana umowa cywilnoprawna powinna być poddana wcześniej gruntownej analizie przez prawnika. Pozwala to na wykrycie w porę niekorzystnych postanowień umownych, wyjaśnienie niejasności pomiędzy stronami umowy, ale również stwarza przestrzeń do podjęcia negocjacji, co do treści samej umowy lub warunków nabycia prawa własności. Bardzo często możliwe jest uzyskanie modyfikacji umowy, która będzie bardzo korzystna dla samego nabywcy. Doświadczony prawnik nie tylko rozumie treść postanowień umowy i jest w stanie wytłumaczyć je w przystępny sposób, ale również wie jak wygląda praktyka oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu umowy deweloperskiej. Sprawdzenie umowy deweloperskiej powinno być obowiązkowym punktem w procesie zawierania takiej umowy.

Wpisy blogowe nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój problem prawny z naszą Kancelarią, zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców. Znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Call Now Button